Waar ben je naar op zoek?

Beregen gras op droge zandgrond als het kan

Seizoensnieuws Seizoensnieuws27-5-2020

Om de groei in het gras te houden is het belangrijk tijdig te starten met gras beregenen op droge zandgrond, uiteraard mits dat mogelijk is.  

Op sommige plaatsen is het neerslagtekort al dermate groot dat er nu al gewasschade optreedt als het grasland geen vocht krijgt. In Oost-Nederland is de grondwaterstand sinds 15 maart 40 tot 70 cm gedaald. Op zonnige dagen loopt het tekort snel op. De vochtbehoefte van gras is dan gelijk aan 5 milimeter regenval per dag. 

Keuzes bij beregening

  • Geef prioriteit aan percelen waar de grasmat snel slechter wordt door droogte.
  • Geef prioriteit aan percelen die zijn doorgezaaid of heringezaaid. 10-15 mm is voldoende voor deze percelen, hiermee blijft je wortelgroei stimuleren. Te veel water maakt de grasplant ‘lui’.
    10-15 mm is voldoende om meststoffen beschikbaar te laten komen.
  • Beregen 1x per week 20-25 mm en bij extreme droogte 2x 20-25 mm per week.

 

Preventieve maatregel: houd het kaliniveau op peil

In droogteperiodes kan voldoende kali het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Lagere drijfmestgiften en wisselende gehalten aan kali in rundveedrijfmest vragen om een kritische kijk op de kalibemesting op grasland. Vanaf de tweede snede, zeker als er veel drogestof is geoogst, moet men bijbemesten met kali om tekorten te voorkomen. Hiermee worden de typische (droogte)stressfactoren in de zomer en het najaar voor grasland beperkt. Het strooien van 150 kg K-60 is een eenvoudige oplossing om de bodemvoorraad op peil te houden. Ook is het mogelijk te kiezen voor een gecombineerde meststof van stikstof en kali.