Waar ben je naar op zoek?
Afbeelding: 0051_jongvee roodbont 2

Borstomvang kalveren beste kengetal voor ontwikkeling

Sector Nieuws Sector Nieuws20-12-2016

Borstomvang is een betere graadmeter voor het bepalen van de ontwikkeling van jongere kalveren dan de hoogtemaat. Dit blijkt uit een ruim drie jaar durend onderzoek onder bijna 2.000 kalveren dat ForFarmers afgelopen maand heeft afgerond. Monitoren van groei en ontwikkeling van de kalveren is belangrijk om de volgende stap te zetten in verbetering van de jongveeopfok en het verhogen van de voerwinst.

Bij het onderzoek onder bijna 2.000 kalveren zijn zowel gewicht, borstomvang en hoogtemaat gemeten. Uit de resultaten bleek dat borstomvang bij kalveren tot zes maanden een betrouwbare graadmeter is voor gewicht en gaf een significant betere inschatting dan hoogtemaat. De voorspelling van het gewicht is via het meten van de borstomvang 42% nauwkeuriger dan via het meten van de hoogtemaat. ForFarmers adviseert om borstomvang als graadmeter voor de ontwikkeling van het kalf aan te houden voor kalveren tot zes maanden.

Van beter monitoren naar hogere voerwinst

Alien van der Hem, marketing manager jongvee: “Bijna 70% van de melkveehouders gaf in een ForFarmers-marktonderzoek aan dat zij verbetering van de jongveeopfok als belangrijk speerpunt voor de komende jaren zien. Goede monitoring is onderdeel van de ForFarmers Vita-aanpak. Het is een belangrijke basis om de volgende stap te zetten in jongveeopfok en zo te werken aan een lagere afkalfleeftijd en/of vervangingspercentage. Hierdoor kan het aandeel jongvee omlaag, dalen de opfokkosten en stijgt de melkproductie per kg fosfaat. Dit levert algauw een extra voerwinst van 1 tot 2 cent per kg melk op.” (Bron: Melk€fficiënt.)

Belang goede ontwikkeling

Een snelle en gezonde groei van het kalf in de eerste levensweken en –maanden zorgt voor een betere ontwikkeling van de vruchtbaarheidsorganen en het uierweefsel, dat de latere melkproductie mede bepaalt. Achterstand in ontwikkeling kan later niet meer worden ingehaald. Daarnaast is een goed ontwikkeld kalf zwaarder bij het spenen, wat een mogelijke groeidip voorkomt. Een gezonde en snelle groei in de eerste levensmaanden, resulteert in een kalf dat op jongere leeftijd voldoende ontwikkeld is, waarbij de vruchtbaarheidscyclus eerder opstart en dus eerder geïnsemineerd kan worden. Zodoende is een lagere afkalfleeftijd vaars (ALVA) mogelijk en kan er op langere termijn minder jongvee worden aangehouden voor het behalen van dezelfde melkproductie op bedrijfsniveau.