Waar ben je naar op zoek?

Brief aan vaste Tweede Kamercommissie LNV over onwerkbare, nieuwe stikstofmaatregel krachtvoer

Sector Nieuws Sector Nieuws14-5-2020

ForFarmers heeft in Nevedi-verband een brief verzonden aan de vaste Tweede Kamercommissie Landbouw Natuur en Visserij (LNV). In deze brief, die gedeeld is met het Landbouwcollectief en LTO, geven we vanuit de voersector duidelijk aan dat wij tegen de voermaatregel zijn, waarin een maximumnorm aan het ruw eiwit per individueel krachtvoer wordt gesteld. De maatregel, waarvan is aangekondigd dat deze vanaf september 2020 voor een periode van vier maanden zal worden ingevoerd, is kostbaar en levert voor veel melkveehouderijen grote problemen op bij het optimaliseren van het rantsoen.

Onnodig veel krachtvoergebruik

Met name voor bedrijven met een hoger maisaandeel in het rantsoen en een hogere intensiteit, wordt het bijna onmogelijk om koeien goed naar de eiwitbehoeftenorm te voeren. Wanneer er niet meer kuilgras op deze bedrijven voorradig is, zal er bij ingang van de nieuwe voermaatregel, extreem en onwenselijk veel krachtvoer nodig zijn om op een acceptabel eiwitniveau in het rantsoen uit te komen. De krachtvoerkosten zullen dan aanzienlijk kunnen oplopen.

Gezondheidsrisico’s voor droge- en oudmelkte koeien

Tevens levert de maatregel risico’s op voor diergezondheid en dierwelzijn, met name ook bij oudmelkte en droogstaande koeien, vanwege het risico op vervetting en daaruit volgende problemen rondom afkalven en tijdens de start van de nieuwe lactatie. 

Debat op basis van feiten, kennis en de praktijk

Middels deze brief verzoeken wij de Tweede Kamercommissie LNV de regeling in te trekken of in ieder geval aan te passen. ForFarmers en Nevedi proberen op deze manier onze specifieke voerkennis aan te wenden zodat in overleg en afstemming met de boerenorganisaties het debat gevoerd kan worden op basis van feiten, kennis en de praktijk. De komende week wachten we af hoe het politieke traject via de Tweede Kamer verloopt en wat de uitkomst hiervan is.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamercommissie LNV