Waar ben je naar op zoek?

Hoe ga je om met een broei in de kuil?

1

Verhoog de voersnelheid en werk met gladde snijvlakken

Bij een voersnelheid van 1,5 tot 2 meter per week, lukt het doorgaans om broei voor te blijven. Wanneer deze voersnelheid niet gehaald wordt, is het een optie om de kuil te verlagen zodat de voersnelheid omhoog gaat. Daarnaast is het belang van een glad snijvlak niet te onderschatten: hoe gladder het snijvlak, hoe lager de kans op broei. Voorkom tenslotte los materiaal voor de kuil. Op onderstaande foto is te zien dat de losse kuilplukken snel broeien (rood = hoge temperatuur).

Afbeelding: Hoe ga je om met broei in de kuil
2

Maak gebruik van broeiremmers

Broeiremmers zijn speciaal ontwikkeld om broeivorming in een gemengd rantsoen tegen te gaan. Vloeibaar broeiremmer Selko-TMR kan je eenvoudig met een gieter over het snijvlak van de kuil gieten.  

3

Wees kritisch op het voer aan het voerhek

Vaker voeren en kleinere porties zorgen dat het voer langer fris blijft aan het voerhek. Voer de melkkoeien tweemaal daags. Zorg ook dat de voergoot schoon is wanneer er weer vers voer op komt.

Niet alleen bij de melkkoeien maar ook bij de droogstaande koeien is broei een belangrijk aandachtspunt. De droge koeien vreten al minder en wanneer zij vanwege broei nog mindere kwaliteit en hoeveelheid opnemen, heeft dit gevolgen voor de opstart van de lactatie en de ontwikkeling van het ongeboren kalf. Zorg daarom dat droge koeien dagelijks vers voer krijgen. Is dit niet mogelijk in de uitvoering? Overweeg dan om een mengkuil of mengbalen te voeren en deze ook fris aan te bieden.

Broei voorkomen tijdens het inkuilproces

Het inkuilproces is een belangrijk onderdeel bij het maken van goed kuilvoer. Tijdens dit proces zijn een aantal aandachtspunten waarmee de kans op broei verlaagd kan worden.

1

Voorkom dat kuilen natregenen

Regeninslag in de kuil vergroot de kans op broeivorming. Hou er bij aanleg van een nieuwe sleufsilo rekening mee, dat je van oost naar west kunt voeren. Hierdoor verklein je de kans op regeninslag.  

2

Goed verdichten tijdens inkuilen

Goed inkuilen draait voor een groot deel om perfect verdichten. Vooral een kuil met grofstengelig gras goed verdichten luistert nauw. Dit gras bevat veel pijpjes waarin lucht kan zitten. Haksel het daarom op 2-3 cm. Tijdens het aanrijden moet het gewicht van de shovel of trekker in overeenstemming zijn met de tonnen gras of mais die elk uur op de kuil worden gebracht. Een verdichtingswals helpt enorm om de broeigevoeligheid tot een minimum te beperken. Na het verdichten is het zaak om de kuil liefst meteen luchtdicht af te sluiten en af te dekken.

3

Voeg een inkuilmiddel toe

Ga broeivorming tegen tijdens de conservering van de kuil. Dit kan gedaan worden door het gebruik van een inkuilmiddel die naast het tegen gaan van broeivorming ook zorgt voor maximaal behoud van voederwaarde. Wij adviseren het inkuilmiddel: SiloSolve FC, een allround inkuilmiddel voor gras en mais dat zich de afgelopen jaren in Nederland heeft bewezen met kuilen die verrassend lang koel en fris blijven, ook bij lagere voersnelheden. Uit onafhankelijk onderzoek van Aeres Farms is gebleken dat er met SiloSolve FC in de kuil 21 procent minder drogestofverlies optreedt. Zeer interessant, want bij drie procent minder verlies aan drogestof heeft u de kosten voor het gebruik al terugverdiend. Op de foto (afbeelding 1) ziet u het verschil: het gras in de controlebuizen (eerste en derde buis van links) bevatschimmel, het gras dat behandeld is met SiloSolve FC (tweede en vierde buis van links) is schimmelvrij.

Afbeelding: SiloSolve na 6 wk

Meer weten over het voorkomen van broei in de kuil?

Heeft u vragen over het voorkomen van broei in de voerkuil of aan het voerhek? Onze specialisten helpen u graag, ook op afstand! Neem contact op met uw specialist, accountmanager, uw regionale dealer of de klantenservice Herkauwers.