Waar ben je naar op zoek?

Countus: “Geen verschil in reserveringscapaciteit robotmelkers en traditionele melkers”

Advies van onze specialist Advies van onze specialist18-10-2018

Uit een vergelijking die accountants- en advieskantoor Countus maakte tussen robotmelkers en traditionele melkers, blijkt dat beide groepen per 100 kg melk op dezelfde reserveringscapaciteit uitkomen. De reserveringscapaciteit geeft aan welke ruimte er is voor aflossing, vervangingsinvesteringen en liquiditeitsmarge. Johnny Lankheet, specialist melkvee bij Countus, deelde deze conclusie onlangs met een groep AMS-specialisten van ForFarmers.

Vergelijking robotmelkers en traditionele melkers

Countus analyseerde de cijfers uit de eigen Countus Signaal Analyse (CSA) van 2017. De CSA is een managementrapport dat melkveehouders inzicht geeft in hun eigen resultaten en een vergelijking laat zien ten opzichte van andere melkveebedrijven. Johnny Lankheet:

"We zien dat bedrijfseconomisch gezien de robotmelkers en traditionele melkers weinig verschillen op het gebied van reserveringscapaciteit. Robotmelkers hebben wel te maken met hogere jaarkosten voor onderhoud en reinigingsmiddelen, maar onder aan de streep is het resultaat hetzelfde."

Ook de energie- en waterkosten blijken nagenoeg gelijk te zijn op robotbedrijven en op bedrijven met een traditionele melkstal. Volgens Lankheet zijn - in tegenstelling tot eerdere jaren - de energie- en waterkosten, door technische verbeteringen en ontwikkelingen bij melkrobots, gelijk aan een traditioneel melksysteem.

countus johnny ams
"Door technische verbeteringen en ontwikkelingen bij melkrobots zijn de energie- en waterkosten gelijk aan een traditioneel melksysteem"

De techniek neemt een stukje vakmanschap op zich

Naast overeenkomsten ziet Lankheet ook een opvallend verschil tussen robotmelkers en traditionele melkers. Bij robotmelkers is de spreiding in reserveringscapaciteit gesorteerd op bruto overschot (de som van alle opbrengsten minus alle toegerekende en niet-toegerekende kosten) minder groot dan bij de traditionele melkers. ‘Je kunt hieruit voorzichtig concluderen dat de robot veel signaleert, gegevens verzamelt en analyseert en dat deze een stukje van het menselijke handelen overneemt. Oftewel: de techniek neemt een stukje van het vakmanschap op zich."

Maak als ondernemer een bewuste keuze

Belangrijk aandachtspunt bij de advisering omtrent AMS blijft de vraag waar de ondernemer staat. Lankheet: "Het maakt een groot verschil of de investering al gedaan is en de puntjes op de i gezet moeten worden of dat de ondernemer nog voor de keuze staat om te investeren in een automatisch melksysteem. In het laatste geval is het essentieel om goed stil te staan bij wat past bij u als ondernemer. Als u kiest voor automatisering op uw bedrijf, wil dat niet zeggen dat daarna alles vanzelf goed gaat. Waak ervoor dat u niet vlucht in automatisering. Zorg dat vooraf duidelijk is wat de aanleiding voor de automatisering is. Zijn dat fysieke klachten? Is de melkstal versleten? Heeft u handen te kort in en om de stal? Zorg dat u dit scherp heeft. Pas daarna maakt u bewuste en bij uzelf passende keuzes."