Waar ben je naar op zoek?
Melkveehouders
V.l.n.r. Melkveehouders Arjan Hoenink, Martijn Klein Gebbink en Ronnie Tjoonk.

Terwijl de koeien rustig staan te vreten op stal vertellen de kameraden over het ontstaan van de eiwitbokaal. Arjan: “Ronnie en ik zijn van jongs af aan bevriend en spreken geregeld over het reilen en zeilen op onze melkveebedrijven. We dachten dat we hoge eiwitgehaltes in de melk realiseerden, maar nadat Ronnie in oktober 2016 met Martijn naar een vergadering van FrieslandCampina was geweest, appte hij me dat Martijn melk met 4% eiwit aflevert. Dit maakte ons nieuwsgierig naar zijn aanpak, dus zo is de groepsapp ontstaan.” Ronnie vult aan: “En later dat jaar, tijdens Martijns 40e verjaardag, hebben we hem de eiwitbokaal cadeau gedaan.“

Martijn vertelt trots: “Dat jaar had ik dus het hoogste eiwitgehalte. Vandaar ook de naam Eiwitbokaal, een stiekeme afgeleide van de ForFarmers Agroscoopbokaal. Om er een jaarlijks tintje aan te geven hebben we er een wisselbokaal van gemaakt, maar tot heden is de bokaal nog bij mij gebleven.”

Bericht bij iedere tankuitslag

Ronnie gaat verder over het doel van de groepsapp: “We delen iedere drie dagen onze tankuitslag. Dit is hét moment waarop we onze eiwitpercentages weer met elkaar kunnen vergelijken.” Naast de gehalten bespreken de heren in de app allerlei andere zaken zoals: prijsvergelijkingen, keuzes in bedrijfsvoering etc. De drie veehouders streven hetzelfde doel na: een goed saldo halen. Volgens hen begint dit bij goede gehalten en een goede melkprijs. Dit doen de veehouders door continu te finetunen in de bedrijfsvoering. Niet met de allernieuwste stallen en technische snufjes, wel door een goede langetermijnstrategie en open staan voor optimalisatie. Zo helpen de Achterhoekse veehouders elkaar vooruit.

Ook strijd tussen de adviseurs

Rik Slotman, melkveespecialist bij ForFarmers is adviseur bij Ronnie Tjoonk.  Collega-melkveespecialist Jeroen Loof is dat bij Martijn Klein Gebbink en Arjan Hoenink. Beide specialisten doen fanatiek mee aan de onderlinge competitie. Rik: “We checken bij elkaar hoe het ervoor staat met de onderlinge gehaltes. Ook is de afspraak dat Jeroen of ik gebak regelt zodra één van de heren de 4% eiwit in de tankmelk heeft behaald. Ik vroeg Jeroen laatst: heb jij dit jaar al een keer taart gebracht bij Martijn of Arjan? Ik namelijk wél bij Ronnie! We houden elkaar scherp en dat vind ik mooi. Wij stellen doelen met onze klanten en het is dan mooi om te zien dat dit behaald wordt!”

Afbeelding: 8-9_Rik bij de kuil (1)-min
Melkveespecialist Rik Slotman in gesprek met Ronnie Tjoonk

Weidegang versus geen weidegang

Er is één groot verschil in de strategie van de veehouders. Ronnie en Martijn passen weidegang toe en Arjan heeft de koeien jaarrond op stal. Arjan: “Mijn gehaltes zijn hierdoor wel constanter dan bij Martijn en Ronnie.” De grasgroei en kwaliteit van het verse gras beïnvloeden de vet- en eiwitgehaltes enorm. Om de vetgehaltes in de weideperiode op peil te houden voert Martijn Fatboost: een product dat perfect past in een vers gras- of weiderantsoen. Ook Ronnie neemt preventieve maatregelen in de zomerperiode en zet standaard een buffer in. “Het is altijd belangrijk om de voeropname op peil te houden, want drogestof in de koe is drogestof in de melk”, tipt Rik.  

Benutting van herfstgras

Martijn noemt zijn troef om het eiwitpercentage te verhogen: “We voeren in de herfst vers gras, want hierin zit veel eiwit.” Ook Ronnie zet vers herfstgras in: “Het is bewerkelijk, maar hierdoor spaar ik de eiwitbrok uit.” Arjan is er juist 15 jaar geleden mee gestopt omdat het te veel arbeid kostte, maar als de herfstgrasperiode eraan komt, wordt hij wel wat kriebelig: “Ik weet dat Martijn en Ronnie dan gaan scoren.”

Pens Stimulator+ en droogstandsbrok

Als iemand goede ervaringen heeft met een product, dan wordt dit in de app gedeeld en dan willen de anderen het -als het past bij het rantsoen- ook weleens proberen. Zo hebben de Achterhoekse veehouders alle drie standaard het product Pens Stimulator+ in het rantsoen. Rik: “Dit stimuleert naast de pens- ook de darmgezondheid en zorgt voor gezondere koeien die het ruwvoer beter benutten”.

Het onderdeel droogstand heeft Ronnie de laatste jaren actief aangepakt. Zo kwam er een groot strohok voor de droogstaande koeien, een goed droogstandsrantsoen met als aanvulling een transitiebrok. “Een goede droogstand is toch de basis voor een goede start van de lactatie en dus ook voor goede gehalten”, aldus Rik. “Onderschat ook de invloed van fokkerij niet”, stelt Arjan. Mede dankzij een jarenlang fokbeleid zijn de gehaltes van Arjan stabiel hoog. “Ook Ronnie en Martijn leggen middels fokkerij de basis voor hoge gehaltes. “We gaan voor boerenkoeien die in balans zijn.”. 

Wie pakt de bokaal dit jaar?

Op de vraag wie de bokaal dit jaar mee naar huis neemt, kan nog geen eenduidig antwoord worden gegeven. Arjan ligt op koers met gemiddeld 3,85% eiwit. “Het is niet altijd goed te vergelijken, ik heb nu namelijk veel oudmelkte koeien, dat verandert straks natuurlijk weer. Oók de benutting van herfstgras kan zorgen voor een ommezwaai in de ranglijst.” De uiteindelijke uitslag volgt uit de jaarcijfers van FrieslandCampina, aan het einde van het jaar. De uitreiking is op toerbeurt bij de drie veehouders thuis. Het programma staat ook vast: koei’n kiek’n vooraf, tussendoor en naderhand. Martijn: “Fijn de laarzen aan, tussen de koeien en vervolgens komt de telefoon erbij met onze kengetallen. Wij hebben áltijd gespreksstof. Koeien, gehaltes en een bult schik is wat ons absoluut bindt!”