Waar ben je naar op zoek?

Denk aan bekalken bij graslandvernieuwing

Advies van onze specialist Advies van onze specialist10-8-2020

Een goede pH van de bodem is essentieel voor een optimale benutting van onder andere stikstof en fosfaat. Terwijl de bemestingsnormen voor stikstof en fosfaat sterk verlaagd zijn, neemt de behoefte van het gras aan voedingstoffen door steeds hogere opbrengsten juist toe. De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Bekalken leidt niet alleen tot een goede opname van nutriënten, maar stimuleert tegelijkertijd het bodemleven en verbetert de bodemstructuur. Graslandvernieuwing is het moment voor bekalken, maar wat minder bekend is, is dat het ook perfect kan op een bestaande grasmat na de laatste snede. De kalk heeft dan gedurende de herfst en winter lang de tijd om zich bij regen via wortelgangen in de grond te verspreiden.

Type kalk

NW

MgO

Eigenschap

Verpakking

Verdeling

Reactiviteit        

Strooier

Dolokal 5%

54%

5%

Droog

Los gestort

+++

+++

Vijzelstrooier

Limkal /Ankal

50%

0%

Vochtig

Los gestort

++

+++

Schijvenstrooier

Korrelkalk

53%

15%

Korrel

Big Bags

 +

+

Kunstmeststrooier

Kalk
Ook voor maisland is een juiste pH essentieel, voor een goede werking heeft bekalken in het najaar de voorkeur.

Bij graslandvernieuwing aandacht voor compost

Organische stof bindt en levert nutriënten aan het gewas, houdt vocht vast, verbetert de bodemstructuur en de waterregulatie, bevordert het bodemleven, zorgt voor betere worteling en levert ten slotte ook nog koolstof. Compost bevat veel effectieve organische stof en nutriënten als stikstof, fosfaat en kalium. Derogatiebedrijven, die geen fosfaat uit kunstmest mogen toepassen, mogen wel via compost fosfaat aanvoeren. Stikstof uit compost telt voor 10 procent mee in de bemestingsruimte en fosfaat voor 50 procent. Graslandvernieuwing is het beste moment om compost toe te dienen want dan wordt de organische stof het beste vermengd met de grond. Ook op maisland is compost het middel bij uitstek om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren, een jaarlijkse gift van 15 ton per hectare is daarbij onder bijna alle omstandigheden zeer aanbevelenswaardig, bij voorkeur aan te wenden in het najaar.

ForFarmers heeft Agrotop- en Laco-compost in het assortiment. Agrotop-compost en Laco-compost zijn gecertificeerde producten, boordevol waardevolle bestanddelen!

.