Waar ben je naar op zoek?

Dierenartsen gebruiken Vitaliteitscore om jongveeopfok te verbeteren

Wist u dat... Wist u dat...30-1-2019
Afbeelding: Iris Kolkman A7 Dierenartsen-004_resized for web
Dierenarts Iris Kolkman van A7 Dierenartsen

“De ForFarmers Vitaliteitscore geeft een mooi beeld van hoe het met het droogstands- en biestmanagement is gesteld. Je krijgt specifiek inzicht en kunt gericht adviseren”, motiveert dierenarts Iris Kolkman van A7 Noord Dierenartsen. Dierenarts Kees Uil van Dierenartsenpraktijk Grou-Reduzum vult aan: “Dit maakt de Vitaliteitscore een waardevol instrument voor het optimaliseren van de jongveeopfok.”

Vitaliteitscore geeft dierenartsen goed inzicht in jongveeopfok

Afbeelding: Dierenarts Kees Uil van Dierenartsenpraktijk Grou-Reduzum over Vitalisteitscore - resized for web
Dierenarts Kees Uil van Dierenartsenpraktijk Grou-Reduzum

Kees en Iris werken ieder vanuit hun eigen praktijk en expertise samen met ForFarmers aan het optimaliseren van de jongveeopfok bij klanten. “Als dierenarts komen we vooral op bedrijven waar het niet goed loopt met de kalveropfok. Er is teveel uitval of teveel problemen met
diarree. Maar waar ligt dit dan aan? Is de biest wel van goede kwaliteit? Heeft de veehouder het kalf wel op tijd de eerste biest gegeven? En wordt er genoeg biest per keer verstrekt? Via de Vitaliteitscore kun je alles exact terugzien en brengen we goed in beeld welk effect een maatregel die de veehouder neemt, op het kalf heeft. Als de veehouder bijvoorbeeld te lang wacht met de eerste biest, dan zie je dat in de uitslag van het bloedmonster terug.”

Bekijk onze video's

Vitaliteitscore

VIDEO Jongveespecialist Laura Winter over de weerstand van kalveren

Gezamenlijke benadering jongveeopfok: dierenarts - veehouder - specialist ForFarmers

Beide dierenartsen zijn tevreden met deze gezamenlijke benadering tussen dierenarts, (jongvee)specialist van ForFarmers en veehouder. “We brengen allen onze eigen kennis en kunde in, stemmen onze adviezen goed op elkaar af en hebben allemaal hetzelfde doel
voor ogen: een beter resultaat bij de veehouder. Het is dan aan de veehouder om te laten zien dat hij gemotiveerd is om onze adviezen op te volgen. Schaf bijvoorbeeld een brixmeter aan om zelf de biestkwaliteit te meten. Hou een logboek bij met daarin alle informatie rondom
geboorte en biestverstrekking en ga je kalveren meten of wegen om te kijken of ze de beoogde groei halen. Zo werken we allemaal vanuit ons eigen vakgebied aan een optimale jongveeopfok.”

Afbeelding: Vitaliteitsscore driehoek samenwerking dierenarts