Waar ben je naar op zoek?

Een betere jeugdgroei zorgt voor 386 kg meer melk

Wist u dat... Wist u dat...14-6-2024
Afbeelding: Aanvoerder_Logo

Klanten van ForFarmers zijn voor het 8ste jaar op rij koploper in de productie van kilogrammen vet en eiwit per koe.  Over deze jaren produceren klanten van ForFarmers gemiddeld 209 kg meetmelk per koe per jaar meer ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens data van CRV* (+81 kg melk, +0,10% vet en +0,03% eiwit). Bij de huidige melkprijs resulteert dit in 90 euro extra melkgeld per koe per jaar. Wat is het geheim van de smid? In deze minireeks nemen we je mee in het antwoord hierop. 

De verschillen met de landelijke gemiddelden zijn te verklaren door de planmatige totaalaanpak van ForFarmers die melkveehouders samen met hun adviseurs kunnen volgen. In deze totaalaanpak staat het verder optimaliseren van voeding, transitie, jongveeopfok en ruwvoerproductie centraal, om daarmee het bedrijfsrendement te verbeteren. De basis van een goede melkproductie start bij de jongveeopfok. Een goede jeugdgroei zorgt voor een hogere melkproductie en betere gehaltes. Dit heeft een onderzoek van ForFarmers recent aangetoond.  

Onderzoek toont aan: Vitamilk Titan geeft verbeterde jeugdgroei

ForFarmers doet al jaren jongvee-onderzoek op een praktijkbedrijf. Herfst 2020 is een onderzoek gestart of het voeren van melkpoeder Vitamilk Titan een verbeterde jeugdgroei zou opleveren. In deze proef zaten 180 kalveren (vaars- en stierkalveren + Belgische Blauwe) waarvan de helft Vitamilk Titan gevoerd kreeg en de andere helft een goedkoper magere melkpoeder product.. Dit resulteerde erin dat VitaMilk Titan aan de kalveren voeren zorgt voor:  

  • Hoger(e) gewicht en groei van de kalveren
  • Hogere brokopname van de kalveren
  • Minder diarree

Inmiddels hebben een kleine 50 vaarskalveren uit deze proef die nog op het bedrijf lopen de vaarzenlijst afgerond met onderstaande resultaten.

Conclusie is dat de vaarskalveren die als kalf VitaMilk Titan in de melkperiode hebben gehad niet alleen als kalf meer jeugdgroei behaalden, maar ook als vaars maar liefst 386 kg melk meer produceerden. Dit alles resulterend in een plus van 28 kg vet en eiwit.

Afbeelding: Grafiek jongvee
Onderzoeksresultaten effect Vitamilk Titan op melkproductie tijdens de eerste lactatie

Meer weten?

Wil je meer weten over het verhogen van de gehalten of een vraag over jongveeopfok? Of heb je een andere vraag aan onze melkveespecialisten? Neem contact op met je melkveespecialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer. 

Meer weten over ‘aanvoerder in vet & eiwit’? Ga naar www.forfarmers.nl/aanvoerder en vraag direct een vrijblijvende vet- en eiwitscan aan bij ForFarmers.