Waar ben je naar op zoek?

Een (naderend) ruwvoertekort? Maak nu een ruwvoerplan

Seizoensnieuws Seizoensnieuws14-9-2022

In diverse regio’s dreigen ruwvoertekorten te ontstaan. Maak een ruwvoerplan om in beeld te brengen waar ruwvoer bespaard kan worden. Uw specialist bekijkt samen met u welke strategie het beste past en bekijkt per diergroep wat de mogelijkheden zijn om ruwvoer te besparen.   

Maak een ruwvoerplan

Bereken samen met uw specialist hoeveel ruwvoer u nog heeft zitten en hoe lang u hiermee vooruit kunt. De beste manier om ruwvoer te besparen is om ruwvoer elders aan te kopen. Is dit geen optie? Kijk dan welke vervangers u per diercategorie kunt inzetten.  

Melkoeien

Strategie 1: Rustig verteerbare brokken
U kunt ruwvoer besparen door tijdelijk meer krachtvoer te verstrekken. Topbrok Stabiel is speciaal ontwikkeld om op een veilige manier veel kilo’s te kunnen voeren. Door meer krachtvoer te voeren bespaart u gemiddeld 3 kg drogestof ruwvoer per koe per dag.

Strategie 2: Ruwvoermeel en ruwvoerbrok
Ruwvoermeel en ruwvoerbrok zijn mengsels met veel rustig verteerbare grondstoffen, hierdoor is het goed inzetbaar als ruwvoervervanger. De voeders zijn speciaal ontwikkeld om aan het basisrantsoen toe te voegen. Inzet van deze voeders bespaart 2 kg drogestof ruwvoer per koe per dag. Ruwvoermeel is ook in een Non GMO-variant beschikbaar.

Strategie 3: Bijproducten
U kunt ruwvoer ook vervangen door een combinatie van bijproducten en structuur. Bijproducten wisselen in beschikbaarheid, dus om een goede strategie te bepalen is het noodzakelijk om de beschikbaarheid van producten die het best bij uw voerstrategie en opslagcapaciteit passen bij uw specialist na te gaan

Droge koeien

Strategie 1: Droogstand Totaal, compleet rantsoen voor droge koeien
Droogstand Totaal is een compleet gemengd rantsoen voor droge koeien. Het product bestaat uit een mengsel van ruwvoer, grondstoffen, bijproducten en droogstandsmineralen en sluit naadloos aan bij de behoefte van de droge koe. Voordelig, want u hoeft uw eigen ruwvoervoorraad niet aan te breken. In de close-up fase dient het rantsoen aangevuld te worden met Transitiebrok. Overstappen op Droogstand Totaal bespaart gemiddeld 12 kg drogestof ruwvoer per droge koe, per dag.

Strategie 2: Stro-brok rantsoen
Een andere optie om ruwvoer te besparen is een stro-brok rantsoen voor uw droge koeien. Droogstandsbrok Compleet dekt de volledige nutriëntenbehoefte van een droge koe. Het rantsoen dient enkel aangevuld te worden met 6-7 kg kort gesneden stro. De brok zorgt voor maximale ondersteuning van de weerstand en gezondheid, helpt melkziekte voorkomen en zorgt voor een gezonde start van kalf en koe. De far off-groep start op met 5 kg brok en in de close-up-periode loopt de gift op naar 8 kg. Door over te stappen op een stro-brok rantsoen bespaart u gemiddeld 12 kg drogestof ruwvoer per droge koe per dag

Jongvee

Ook bij uw jongvee kunt u ruwvoer besparen door over te stappen op een stro-brok rantsoen. Vitabrok Pink is een speciaal voor stro-brok rantsoenen ontwikkelde krachtvoersoort. De brok dekt de complete energie-, eiwit- en mineralenbehoefte van uw pinken en is geschikt voor jongvee vanaf 10 maanden oud (uitgaande van een goede ontwikkeling en een afkalfleeftijd van 24 maanden). Een stro-brok rantsoen bij pinken werkt eenvoudig, gemakkelijk en verkleint de kans op voerfouten. 

Wilt u overstappen op een stro-brok rantsoen? Bespreek dit vooraf goed met uw melkvee- of jongveespecialist. Er zijn wel een aantal belangrijke randvoorwaarden: krachtvoer moet gespreid worden gevoerd, in minimaal 2 porties per dag en er moet voldoende vreetruimte aanwezig zijn. Daarnaast is een goede strokwaliteit van groot belang.  

Verlies minder na het inkuilen

Voorlopig zitten de meeste snedes inmiddels onder de kuil. Voor het vervolg: denk bij de aankomende snedes ook aan SiloSolve FC. Dit inkuilmiddel zorgt ervoor dat u altijd meer ruwvoer overhoudt en dat de kwaliteit en smakelijkheid verbetert. SiloSolve FC vermindert de conserveringsverliezen en minimaliseert de kans op broei. Onderzoek heeft uitgewezen dat toevoegen van SiloSolve FC altijd rendabel is.  Meer over de werking en het effect van SiloSolve FC lees u hier >