Waar ben je naar op zoek?

"Een topproductie vet en eiwit behalen gaat niet vanzelf"

Maatschap Reinders in Anevelde (Ov) is de afgelopen jaren gestaag gegroeid in melk-, vet- en eiwitproductie en levert nu op jaarbasis meer dan 1.000 kilo vet en eiwit per koe af. De veehouders zijn dag in dag uit scherp op alle factoren die de prestaties bepalen en laten niets aan het toeval over.

Zeker, de omstandigheden op het bedrijf van Gerrit-Jan, Annie en hun zoon Jan Reinders helpen ongetwijfeld mee als je topprestaties wilt leveren. De ruime, lichte en goed geventileerde stal met comfortabele diepstrooiselboxen uit 2015 is een plaatje. De 160 melk- en kalfkoeien hebben veel beweegruimte en ook bij de drie melkrobots hoeven ze niet te dringen. En dan is er nog de voerrobot die de melkkoeien 14 keer per dag, en de droogstaande koeien 3 keer per dag, voorziet van verse porties voer.

Afbeelding: Vader en zoon Reinders en berijfsadviseur Michel Soppe

Maar met een mooie stal en moderne robots haal je niet automatisch een topproductie. Gerrit-Jan: “Een flinke stap maken met melk-, vet- en eiwitproductie was ons doel toen we in 2015 van start gingen in de nieuwe stal met robots, maar dan moet het nog wel gebeuren. Er zijn heel wat zaken die je goed in de gaten moet houden.”  Als belangrijk voorbeeld noemt hij de signalen van de koeien in de stal. Sinds de overstap op melkrobots zijn de veehouders eerder vaker dan minder vaak tussen de koeien te vinden. Eventuele problemen met bijvoorbeeld klauwen worden daardoor vroegtijdig gezien en kunnen snel worden aangepakt.

Afbeelding: Reinders - voeren met de voerrobot

Keuzes en hoofdzaken

Ofschoon de veehouders op alle details letten, zijn een aantal factoren het meest bepalend voor de hoge melkproductie. Hier besteden de ondernemers bewust veel aandacht aan.  

1. Robuuste koeien

In de wetenschap dat melkproductie niet uit de hoogte komt, maar uit de breedte, kiest de familie Reinders de stieren daarop uit. Ofschoon de koeien op het bedrijf zeker niet klein zijn, ogen ze tegelijkertijd robuust.

2. 40% drogestof in de kuil

Goed ruwvoer produceren begint voor de Overijsselse veehouders met het vermijden van ‘snelle kuilen’. Gerrit-Jan: “Wij zetten altijd in op 40% drogestof. Dat geeft rust in het rantsoen en maakt dat je veel minder hoeft te corrigeren met structuur. Je moet laat durven maaien om voldoende structuur in het gras te krijgen en vervolgens in het hele traject van maaien tot inkuilen zorgen dat alles goed gaat.”

Ook goed graslandmanagement staat hoog op de agenda. Gerrit-Jan: “Op tijd onkruid bestrijden, mollen vangen, het hoort er allemaal bij om goed ruwvoer te krijgen.”

Afbeelding: Reinders - lange graskuilen

3. Lange, lage kuilen

Op het erf van Reinders tref je langgerekte, relatief smalle en lage kuilen aan op een kuilplaat van straatstenen. Hiervoor is bewust gekozen, zo kunnen ze de voersnelheid hoog houden (drie meter per week) en heeft broei minder kans. De veehouders gebruiken standaard het inkuilmiddel SiloSolve FC voor snelle conservering na het inkuilen, het voorkomen van broei en langdurige frisheid en smakelijkheid na het uitkuilen. Gerrit-Jan: “We willen dat goed ruwvoer goed blijft, en optimaal wordt benut. Als je bedenkt wat een kuil waard is, vinden wij het logisch om hierin te investeren. De kosten per liter melk zijn uiteindelijk maar heel gering.”

4. Standaard drogestoftest, buffer en pensbestendige vetten

Alleen afgaan op de kuiluitslag vinden Jan en Gerrit-Jan niet voldoende. Bij elke rantsoenwisseling voert hun melkveespecialist Michel Soppe standaard een drogestoftest uit.
Michel: “Dit geeft hen de zekerheid dat het drogestofgehalte van het ruwvoer juist wordt ingerekend en dat de rantsoensamenstelling na een ruwvoerwisseling kloppend blijft. Een beetje te veel of te weinig eiwitaanvulling kan bijvoorbeeld al gevolgen hebben voor de productie.” 
De melkgevende koeien krijgen standaard Univit Buffer om jaarrond de pens-pH te ondersteunen en ze te voorzien van voldoende vitaminen en mineralen. De energie van de hoogproductieve groep wordt jaarrond aangevuld met het pensbestendige vet MilkPower HF180, met een extra aanvulling bij hittestress

Afbeelding: Reinders - droge koeien buiten

5. Droogstaande koeien veel laten bewegen

De droogstaande koeien krijgen veel ruimte en kunnen vrij naar buiten lopen. Jan: “Wij geloven dat beweging goed voor ze is. Ze blijven fitter en dan gaat het afkalven ook sneller en beter. Sinds we de droge koeien veel laten bewegen, hebben we minder opgehouden nageboortes, minder melkziekte en gaat het opstarten duidelijk gemakkelijker.” De droogstaande koeien krijgen standaard Translac droogstandsvoer, onder andere voor voldoende energie voor het afkalven en opstarten.

6. Drie keer per dag melk voor de jonge kalveren

De familie Reinders besteedt veel tijd en aandacht aan de eerste levensweken van de pasgeboren kalveren. Ze krijgen zes liter biest binnen 24 uur. Gedurende de gehele melkperiode krijgen de kalveren drie keer per dag kalvermelk, met de laatste drinkbeurt in de avond. Gerrit-Jan: “Goede opfok bepaalt de latere productie, dus die investering in de toekomst doen wij graag.”