Waar ben je naar op zoek?

Fatboost voorkomt een daling van het melkvetgehalte

Sector Nieuws Sector Nieuws28-6-2019

Het gebeurt vaak: uw koeien gaan de wei in en vervolgens daalt het vetgehalte in de melk. ‘Fatboost’ gaat deze daling tegen. In combinatie met beweiding of het voeren van vers gras, stijgt het vetpercentage in de melk gemiddeld met 0,3%. Het resultaat? Een extra voerwinst van 11 cent per koe per dag.

“Zoveel mogelijk vet en eiwit binnen de fosfaatklasse”

Afbeelding: Johan Riefel in gesprek met ForFarmers melkveespecialist Wouter Schreurs
Melkveehouder Johan Riefel en melkveespecialist Wouter Scheurs

Melkveehouder Johan Riefel uit Zutphen is zeer tevreden over het effect van Fatboost. “Wij hebben een duidelijk productiedoel gesteld”, vertelt Johan: “We willen binnen de fosfaatklasse waarin we nu zitten, zoveel mogelijk kilogrammen vet en eiwit produceren.” Een pittige uitdaging tijdens de zomerdagen, wanneer de koeien de wei ingaan en veel melkveehouders het vetgehalte in de melk flink zien dalen. Afgelopen maart is Johan al begonnen met het voeren van Fatboostmeel en het resultaat is goed. Ondanks het weiden en het voeren van vers gras is het vetgehalte ten opzichte van de stalperiode zelfs met 0,4% gestegen en het eiwitgehalte gelijk gebleven.

Een extra voerwinst van €0,17 per koe per dag

Voordat Johan een nieuw product gaat voeren, kijkt hij kritisch naar de meerwaarde van het product op zijn financiële resultaat. “Vaak is het lastig om op korte termijn al te kunnen concluderen of een product uitkan”, vertelt Johan, “maar met Fatboost is dat bij ons zeker het geval.” Met gelijke liters en een stijging van het vetgehalte met +0,4% realiseert hij een extra melkopbrengst van €0,24 per koe per dag. Doordat Johan bij de inzet van Fatboost nu een andere energiebron achterwege kan laten, realiseert hij €0,17 meer voerwinst per koe per dag. Dat levert hem op jaarbasis ruim €5.600,- op. “Voor ons dus voldoende redenen om Fatboost te blijven voeren”, concludeert Johan. 

Afbeelding: Hoe werkt Fatboost