Waar ben je naar op zoek?

FFLOG: Hoe lager het celgetal, hoe beter!

In de zomermaanden neemt niet alleen de temperatuur toe, ook het celgetal zien we op veel bedrijven stijgen. Warm weer en een hoge luchtvochtigheid vergroten de kans op uierontsteking. Uierontsteking is op de eerste plaats pijnlijk voor de koe, maar zorgt ook voor productieverlies. In deze FFlog geeft melkveespecialist Rob Rutgers tips waarmee je het celgetal ook in de zomermaanden onder controle kunt houden.

Op tijd ingrijpen bij een verhoogd celgetal loont

Wist je dat er bij een celgetal van 50.000 cellen/ml al sprake is van productieverlies? Je ziet wellicht nog niets aan de koe, toch kost het haar al extra energie om beginnende uierontsteking aan te pakken. Energie die ze niet kan benutten voor melkproductie of vruchtbaarheid. Het celgetal laten dalen met 50.000 cellen/ ml zorgt op termijn voor een stijging van 0,5 kg melk. Met de huidige melkprijs levert het verlagen van het celgetal al snel € 75,- per koe, per jaar aan extra melkgeld op! Op een melkveebedrijf met 100 koeien is dit € 7.500,- extra melkgeld per jaar.

Wanneer het celgetal oploopt tot boven 200.000 cellen/ml, komt ook de vruchtbaarheid van koeien onder druk te staan. Onderzoek toont aan dat het langer duurt voordat deze koeien hun eerste tocht vertonen, waardoor ook de tussenkalftijd oploopt bij een hoger celgetal (Nguyen, 2011).

Aan de slag met het verbeteren van de uiergezondheid?

Onze melkveespecialisten helpen je graag op weg met advies op maat. Neem voor meer informatie contact op met uw specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.

We helpen je graag verder!