Waar ben je naar op zoek?

Nieuw in Nederland: grasmengselkeuze op voederwaarde en smaak

Persbericht Persbericht20-2-2020
Afbeelding: Topgrass Bag image highres

Voor het eerst in Nederland zijn grasmengsels voorzien van voederwaardekenmerken en een smaakindex. Dit maakt het voor melkveehouders voortaan eenvoudiger om meer rendement uit ruwvoer te halen door te sturen op melkproductie uit gras of op een hogere eiwitproductie per hectare.

Tot nog toe werd de keuze voor een graslandmengsel vooral gemaakt op basis van landbouwkundige eigenschappen, zoals standvastigheid en drogestofopbrengst. Bij de samenstelling van de nieuwe Topgrass-mengsels heeft ForFarmers als eerste in Nederland een combinatie gemaakt van deze bekende graseigenschappen en voederwaardekenmerken.

Unieke kengetallen voor energie en eiwit

De rassen zijn geselecteerd op de unieke ForFarmers-kengetallen MELK (meer energie voor lacterende koeien) en WDE (werkelijk darmverteerbaar eiwit). MELK is vooral belangrijk voor bedrijven met een ruwvoeroverschot. Zij zijn vooral gebaat bij gras met een hoge energiewaarde en hoge energiebenutting, resulterend in meer melk. Een intensief bedrijf heeft daarentegen meer baat bij een zo hoog
mogelijke opbrengst van hoogwaardig eiwit (WDE) per hectare, zodat de aankoop van eiwit en daarmee de voerkosten kunnen worden verlaagd.

Daarnaast heeft ForFarmers een nieuwe smaakindex ontwikkeld die borg staat voor maximale opname en een hoge voerefficiëntie. Zo scoren alle mengsels in het Topgrass-aanbod minimaal 8,4 op kroonroestresistentie, een belangrijke factor voor smaak.

Samenwerking met DLF

De innovaties zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met DLF, een wereldwijde speler in grasveredeling en leverancier van de grasrassen in de nieuwe Topgrass-mengsels. DLF deed al jarenlang onderzoek naar voederwaarde-eigenschappen van grasrassen. Door de nauwe samenwerking met ForFarmers is het gelukt om de verschillen in energie en eiwit duidelijk te krijgen. Zo blijkt onder meer dat tussen rassen met eenzelfde drogestofproductie verschillen van meer dan 10% in eiwitbenutting bestaan. Ook de benutting van energie uit gras voor melkproductie kan tussen individuele grasrassen sterk verschillen en dat maakt veel uit voor de inkomsten van de melkveehouder.

Een voorbeeld: verhoging van de voederwaarde van gras met +25 MELK per kg ds betekent voor een melkveebedrijf met 100 melkkoeien, 50 hectare grasland en 8.500 liter melk per koe, een extra voerwinst van €75,- per koe per jaar.

Keuzegemak: vijf mengsels voor elk doel

Topgrass combineert de innovaties rond voederwaarde en smaak met eenvoud en keuzegemak: slechts vijf soorten mengsels zijn voldoende om te beantwoorden aan elke bedrijfssituatie en elk doel. De Topgrass-mengsels zijn gemaakt voor de eisen van nu en van de toekomst, waarbij ook veranderend weer een belangrijke factor is. De toegepaste innovaties en het keuzegemak dienen uiteindelijk één doel: dat de melkveehouder de volgende stap kan maken naar meer rendement uit ruwvoer van eigen land.