Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers introduceert nieuw kengetal: kg melk per kg fosfaat

Sector Nieuws Sector Nieuws25-8-2015

ForFarmers introduceert het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat. Dit nieuwe kengetal is een sturend kengetal voor het maximaliseren van de hoeveelheid melk per kg fosfaat. Veehouders kunnen zo ruimte creëren voor extra melkproductie, zonder extra fosfaatrechten te kopen. In de praktijk varieert de hoogte van het kengetal tussen de 160 en 210 kg bij verschillende management- en voermaatregelen.

Op 2 juli 2015 is een nieuwe begrenzing van de melkproductie aangekondigd door middel van de invoering van fosfaatrechten. Vandaar de introductie van het nieuwe sturend kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat.

Sturen op kilogram melk per kilogram fosfaat levert geld op

Uit de resultaten van ruim 200 KringloopWijzers blijkt dat de melkproductie per kilogram fosfaat gemiddeld 185 kg bedraagt. Tussen de 25% laagste en 25% hoogste komen verschillen van 160 tot 210 kg melk/kg fosfaat voort uit verschillen in voer- en managementkeuzes (zie grafiek). Uit de resultaten blijkt dat door maatregelen zoals het verlagen van het aandeel jongvee, het verhogen van de melkproductie per koe of een hogere fosforbenutting in het rantsoen, het mogelijk is om de melkproductie per kilogram fosfaat met 15 tot 30% te verhogen en zo ruimte voor uitbreiding van de melkproductie te creëren zonder extra fosfaatrechten. Hoewel op dit moment nog niet duidelijk is wat de kosten van fosfaatrechten zijn, is het aannemelijk dat het om een aanzienlijke besparing gaat.

Voerwinst verhogen door optimalisatie

Het nieuwe kengetal kilogram melk per kilogram fosfaat wordt een belangrijk kengetal en maakt daarom binnenkort ook deel uit van de totaalaanpak Melk€fficiënt van ForFarmers. Melk€fficënt geeft inzicht in de verschillende mogelijkheden om de voerwinst te verbeteren waarbij rekening wordt gehouden met bedrijfsspecifieke factoren zoals mestafzet en fosfaatproductie.

Afbeelding: Grafiek Melk per kg fosfaat
Relatie tussen verschillende voer- en managementmaatregelen en kg melk per kg fosfaat (Bron: Kringloopwijzers Vruchtbare Kringloop Achterhoek 2013 en 2014)