Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers ondersteunt je bij de invulling van het GLB

Sector Nieuws Sector Nieuws7-3-2023

Het zijn uitdagende tijden voor de ruwvoerteelt. Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, de nieuwe GLB-eisen, maar ook het afschaffen van de derogatie leiden tot veel vragen, zoals: Hoe kom ik tot het juiste bouwplan? Welke gewassen dien ik te telen? Hoe verbouw ik deze gewassen? Welke middelen heb ik nodig? ForFarmers heeft de juiste kennis en de producten in huis.

Kenniscentrum voor al je vragen

ForFarmers heeft een kenniscentrum (FarmConsult) met specialisten die je kunnen helpen met het beantwoorden van alle vragen rondom GLB. De (teelt)-specialisten begeleiden je bij de teelt, zodat er ruwvoer geteeld wordt wat past bij de veestapel en bedrijfsdoelen, resulterend in maximaal rendement.

Daarbij wordt rekening gehouden met:

  • Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Het maximaal benutten van GLB-gelden
  • Een efficiënte CO2-benutting
  • Het huidige bouwplan en de aanwezige landschapselementen 

Uitgebreid assortiment om aan GLB-invulling te voldoen

Naast het juiste advies, heeft ForFarmers ook een uitgebreid assortiment GLB-producten waarmee invulling gegeven kan worden aan alle mogelijke opties. Het assortiment bestaat uit kruiden, eiwitgewassen en rustgewassen. 

Neem contact op met FarmConsult

Wil je optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om extra premie te verdienen met uw landbouwgrond? Neem dan contact op met de specialisten van FarmConsult of vraag ernaar bij je melkveespecialist of regionale dealer. Mail naar mestwetgeving@forfarmers.eu of bel 088 – 024 81 35.

Meer weten?

Wilt u meer weten over bemesting en het juiste moment om te bemesten? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.