Waar ben je naar op zoek?

ForFarmers: richtlijn kalibemesting maisland niet klakkeloos volgen

Sector Nieuws Sector Nieuws15-3-2019

ForFarmers adviseert om bij bemesting van maisland met kali uit te blijven gaan van de onttrekking van het gewas. De sterk verlaagde richtlijn van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen is volgens ForFarmers lang niet altijd toereikend.

De commissie presenteerde in februari het nieuwe Kali-advies voor maisteelt, waarbij het standaard advies is verlaagd van 300 naar 200 kg/ha, bij een bodemtoestand met minder dan 6<60 mg K-CaCl2
Volgens het Nutritie Innovatie Centrum van ForFarmers is dat niet zonder meer een goed advies. Bij een opbrengst van 15 ton droge stof per hectare wordt door mais bijvoorbeeld al meer dan 200 kilo kali per hectare onttrokken. Bij voldoende kali in de bodem is dat niet meteen een probleem, maar uitputting van de bodem moet wel worden voorkomen.

ForFarmers adviseert daarom bij de kali-bemesting niet zonder meer uit te gaan van de richtlijn van de commissie, maar van de onttrekking van de gewas aan de bodem. Om dat te kunnen bepalen heb je analyse-resultaten nodig van het gewas, de grond en de drijfmest.

Afbeelding: actueel maisplantjes

Hoe bereken je de behoefte?

 1. Bereken de onttrekking van  het gewas
  Je berekent dit op basis van de drogesofopbrengst en het K-gehalte in het gewas
  Gemiddeld heeft uw mais een K-gehalte van 11 ,8 g/kg DS, 15 ton DS  onttrekt dan 177 kg K (=212 kg K2O)
   
 2. Neem een mestmonster
  Bepaal de kali-aanvoer vanuit dierlijke mest op basis van de gehaltes in dierlijke mest. Het nemen van een mestmonster is hierbij erg belangrijk omdat de Kali- gehaltes in dierlijke mest sterk variëren.
   
 3. Maak de balans op
  Hierna is duidelijk of de drijfmest voldoende kali bevat om de onttrekking te compenseren, of dat een aanvulling met kunstmest nodig is.