Waar ben je naar op zoek?

Fosfaatcalculator geeft snel inzicht in fosfaatrechten

Sector Nieuws Sector Nieuws25-9-2017

De Nederlandse melkveehouderij werkt sinds 1 januari 2018 met fosfaatrechten. Met de fosfaatcalculator kunt u snel zien hoe u uitkomt met het verwachte aantal melkkoeien, jongvee en de verwachte melkproductie. De Fosfaatcalculator geeft u snel en eenvoudig inzicht.

Download hier de Fosfaatcalculator.

Het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee is een aanvulling op de al bestaande onderdelen, zoals de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat, de mestverwerkingsplicht en verantwoorde en grondgebonden groei melkveehouderij. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: één recht is één kilogram fosfaat. Het stelsel betreft uitsluitend bedrijven met melkvee (diercategorie 100, 101 en 102). Vanaf het moment dat het stelsel van fosfaatrechten in werking is getreden mag u met uw melkvee niet méér fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat u heeft.

Fosfaatrechten kopen of verkopen? FarmConsult bemiddelt persoonlijk en transparant voor een optimale deal.