Waar ben je naar op zoek?

GBM licentieverlenging, module teelt

Sector Nieuws Sector Nieuws28-7-2022

ForFarmers organiseert in samenwerking met TerraNext 4 bijeenkomsten GBM licentieverlenging, module: Teelt. De bijeenkomsten worden georganiseerd op het ForFarmers ruwvoerteelt innovatieveld in Bornerbroek op 7 en 8 september. U kunt kiezen uit 2 startmomenten: 9.30 uur en 13.00 uur. De bijeenkomsten eindigen om 12.30 en 16.00 uur. Het innovatieveld is gelegen bij Loonbedrijf De Weer in Bornerbroek (OV).

Programma

  • Toelichting op het nieuwe GLB en zevende actieprogramma nitraat. Deze hebben in 2023 reeds een belangrijke invloed op de ruwvoerteelt.
  • Terrascoop., nieuwe begeleidingstool voor de ruwvoerteelt, hoe vertaal ik data naar een ruwvoerplan.
  • Maisrassenkeuze, hoe presteren de rassen in 2022, hoe ver is de mais afgerijpt, hoe bepalen we het juiste oogstmoment.
  • Vanggewassen, resultaten onderzoek, welke vanggewas rendeert het best.
  • Actualiteiten GBM, onkruidbestrijding, advies en resultaat.
  • Graslandmanagement in het najaar,  optimaal benutten van herfstgras, hoe gaat het gras perfect de winter in? Herinzaaien en doorzaaien met TopGrass weidemengsels, mogelijkheden van droogtetolerante grasmengsels.
  • Kruiden en Klavers. Optimaal management is de basis voor het succesvol toepassen. Wat zijn de mogelijkheden van de verschillende klavers en kruiden? Kruiden- en klaver herkenning.

Een gewasbeschermingslicentie is vijf jaar geldig. Voordat uw licentie is verlopen, dient u bijscholingsbijeenkomsten bij te wonen om de licentie na de beëindigingsdatum weer met vijf jaar te kunnen verlengen. Een bijeenkomst telt alleen mee wanneer de licentie op het moment van deelname nog geldig is.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via TerraNext, klik hier voor de aanmeldpagina >

De kosten bedragen € 45,00. Dit bedrag dient vooraf bij TerraNext te worden voldaan. Vergeet niet uw geldige licentie en identiteitsbewijs mee te nemen. Meld u tijdig aan, vol is vol, vanwege regelgeving is een maximaal aantal personen toegestaan. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice plant via: tel. 088 – 0248040.