Waar ben je naar op zoek?

Gerichte keuze voor een vanggewas levert grote bijdrage aan bodemvruchtbaarheid

ForFarmers nieuws ForFarmers nieuws8-8-2023

Het nieuwe teeltseizoen start direct na de oogst van het huidige gewas. In september zullen veel veehouders op de zandgronden de mais oogsten om voor 1 oktober het vanggewas te kunnen zaaien. Door direct na de oogst ook te bekalken en de grond te voorzien van extra organische stof (compost)  creëert u een gezonde en duurzame bodem.

Tabel wetgeving teelt van een vanggewas op zand- en lössgronden

Afbeelding: Tabel wetgeving vanggewas 2021

Het telen van vanggewas heeft voordelen!

Het telen van een vanggewas moet niet gezien worden als een ‘moetje’, want het heeft ook vele voordelen, zoals:

  • Het vastlegging van stikstof (en overige nutriënten) in de bodem en daardoor het voorkomen van uitspoeling. Stuur op extra stikstofvastlegging door een vlinderbloemig gewas te kiezen.
  • Vanggewassen dragen bij aan behoud/opbouw van organische stof en verbeteren daardoor de bodemstructuur/draagkracht (wortels)
  • De effecten van een eventuele aaltjesbesmetting kunnen doormiddel van een gerichte keuze voor een vanggewas worden beperkt
  • U kunt een bijdrage leveren aan het verhogen van de biodiversiteit

Maak nu vast een keuze

Het is nu de tijd om alvast na te denken over het juiste type vanggewas dat u straks na de oogst wil zaaien. U verhoogt de slagingskans door het vanggewas zo vroeg mogelijk na de oogst te zaaien, voldoende zaad te gebruiken en te zaaien op een goed zaaibed. Alleen dan houdt u de nutriënten maximaal vast en verbetert u de bodemvruchtbaarheid.

Het assortiment vanggewassen 2023

Afbeelding: Assortiment groenbemesters Forfarmers 2023

Wees goed voorbereid

Wees goed voorbereid en zet nu al een vanggewas op voorraad. Neem voor meer informatie of een advies op maat contact op met uw specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer. Wij helpen u graag verder!