Waar ben je naar op zoek?

Goed voorbereid op warmere tijden: bestel hittestressproducten op tijd!

Seizoensnieuws Seizoensnieuws21-3-2018

Hittestress bij koeien is een jaarlijks terugkerend fenomeen,  maar het tijdstip wanneer verschilt. Haal daarom nu uw hittestressproducten in huis, dan bent u goed voorbereid. U krijgt tot 1 mei bovendien een aantrekkelijke korting.

De gevolgen van hittestress zijn groot: verlaagde  droge stof opname, lagere weerstand, risico op pensverzuring en een daling van de melkproductie. Hoge temperaturen in combinatie met hoge luchtvochtigheid zorgen ervoor dat de koeien hun warmte slecht kwijt kunnen. Hoogproductieve koeien hebben hier erg veel last van, doordat ze veel melk, en daarmee van zichzelf al veel warmte, produceren. Droge koeien hebben nog meer last van hittestress, omdat het kalf in de baarmoeder extreem veel warmte produceert. Daarnaast zijn deze dieren doorgaans in een (te) goede conditie, wat ook nadelig is tijdens warme dagen. Uit onderzoek en praktijkervaring blijkt dat droge koeien die in tijden van hittestress geen ondersteuning hebben gehad, een slechte start van de lactatie maken. Dit zorgt uiteindelijk voor een lagere melkproductie.

Afbeelding: Feed2Milk_hittestress

Tijdig bijsturen van belang

Kortom, het is van groot belang dat u uw koeien op tijd ondersteunt met mineralenbuffers en eventueel MilkPower. Vooral tijdens warme perioden zien we de afzet van hittestressproducten toenemen terwijl het juist van belang is dat u de producten al voordat de hittestress begint in huis heeft, om direct bij te kunnen sturen. Als u de producten nu bestelt, zorgen wij voor een tijdige levering.