Waar ben je naar op zoek?

Grasland beoordelen doe je zo

Praktische tips Praktische tips5-8-2019

Of het nu een nat of droog jaar is, je weet pas wat je moet doen na een grondige beoordeling van het percentage goede grassen in het perceel. ForFarmers hanteert de volgende stelregel: bij meer dan 80% goede grassen is hooguit onkruidbestrijding nodig, tussen de 60% en 80% is doorzaaien de beste maatregel en bij minder dan 60% goede grassen is scheuren en vernieuwen de enige juiste optie.

De vraag is nu: hoe beoordeel je een droog, dor perceel? Normaal is het onderscheid tussen goed gras en slecht gras al lastig genoeg te maken, want goed gras is groen en slecht gras ook. In regio’s waar de afgelopen weken extreem weinig regen viel heb je naast goed gras, slecht gras en onkruiden, soms ook dood gras. Hoe kom je dan tot een goede beoordeling?

1

Voetjes bekijken

Trek op verschillende plekken wat gras omhoog en bekijk het voetje van de grassen. Gewenste grassen zoals Engels raaigras, Italiaans raaigras en Rietzwenk hebben een rood voetje, de meeste ongewenste grassen hebben een wit voetje. Alleen het gewenste gras Timothee heeft ook een wit voetje.
Belangrijk hierbij is ook hoe het Engels raaigras zich herstelt van de droogte. Bruin gras hoeft niet dood te zijn, maar bij de volgende kenmerken is de overlevingskans klein:

  • De plant is bruin en is gemakkelijk te verpulveren
  • De basis van de plant is niet meer groen na het verwijderen van het afgestorven blad
  • De wortels zijn niet meer wit en erg houterig, in de bovenste grondlaag is geen vocht meer te vinden
Afbeelding: Ruwbeemd en engelsraaigras 2
2

Hoe dicht is de zode?

Een tweede indicatie is de dichtheid van de zode, te zien aan het aantal open plekken in de zode en de hoeveelheid gewenste grassen per handpalm. Zo geldt bij Engels raaigras als vuistregel: één goede spruit per handpalm.
Open plekken zijn vaak het gevolg van te zware snedes. Je hebt dan te maken met te lang gras dat doodgaat en waar onkruid voor in de plaats komt. Zo krijg je een holle zode en een te lage dichtheid van goed gras.
Hiernaast leidt droogte ertoe dat goed gras in dichtheid afneemt, waardoor onkruiden en ‘slechte’ grassen meer kans krijgen zich te ontwikkelen. Veel onkruiden maar ook ‘slechte’ grassen gedijen uitstekend onder droge omstandigheden. De droge zomer van 2018 en 2019 hebben ervoor gezorgd dat de onkruiddruk in grasland in Nederland momenteel alarmerend hoog is.

3

Niets doen, doorzaaien of vernieuwen?

Doorzaaien is de beste maatregel bij meer dan 15% open plekken (holle zoden) in het perceel en 60% tot 80% goede grassen. Doorzaaien slaagt alleen als de bodem voldoende vochtig is. Mocht het in augustus nog te droog blijven, dan kun je altijd nog overwegen om in september of begin oktober door te zaaien. Geduld om het juiste moment af te wachten is dus belangrijk. Voor doorzaaien geldt verder:

  • Voorafgaand is het bijna altijd nodig om onkruid te bestrijden.
    De aanwezigheid van kweek zul je bij doorzaaien moeten accepteren. Kweek is alleen te bestrijden voorafgaand aan herinzaai. 
  • Verwijder onkruid en oude grasresten met de eg
  • Maai het gras kort voor de herinzaai en hou het daarna ook kort
  • Gebruik Topgrass Doorzaai, een snel kiemend mengsel dat speciaal is samengesteld voor een maximale slagingskans van het doorzaaien