Waar ben je naar op zoek?

Grasland doorzaaien? Doe het in oktober!

25-9-2023

De periode van herinzaai is voorbij, in veel gevallen kan doorzaaien een prima oplossing zijn om in het voorjaar weer een productieve grasmat te hebben. Doorzaaien in het najaar heeft over het algemeen de voorkeur boven inzaaien in het voorjaar. Oktober is bij uitstek geschikt voor een geslaagde doorzaai, de omstandigheden zijn ideaal (hoge bodemtemperatuur en voldoende vocht). Zelfs met inzaai in de eerste helft van november zijn de laatste jaren goede ervaringen opgedaan. Komt er veel onkruid voor, dan zult u dat eerst moeten bestrijden.

Onkruidbestrijding

De nazomer is de juiste tijd om (wortel)onkruiden in de grasmat aan te pakken. Onkruiden groeien in deze periode doorgaans goed en nemen middelen daardoor snel en goed op. Wortelonkruiden, zoals ridderzuring en paardenbloem, hebben in de nazomer bovendien een neerwaartse sapstroom. Ze transporteren de opgenomen middelen naar de ondergrondse delen, waar de herbiciden hun werk doen. > Lees meer over onkruidbestrijding in grasland in de nazomer. Voor advies vraag uw specialist.

Optimale condities voor doorzaaien

Grasland kan, eventueel na bestrijding van het onkruid, prima in oktober worden doorgezaaid. De omstandigheden zijn in oktober vaak ideaal, omdat de bodemtemperatuur dan nog hoog is en de groeikracht (en dus de concurrentie) van de bestaande grasmat minder groot. Belangrijke aandachtspunten:

  • Zaai alleen door bij een vochtige (kneedbare) toplaag, zaai niet door bij een uitgedroogde of juist natte toplaag. In minimaal de bovenste 5 cm van de bodem moet vocht aanwezig zijn.
  • Zaai niet meer door als de bodem te koud is, bijvoorbeeld als de bodemtemperatuur onder de 8 graden is. Stel in het geval van nachtvorst het doorzaai-tijdstip uit.
  • Een voldoende hoge temperatuur en de verwachting van neerslag beïnvloedt het succes van doorzaaien positief.
  • De gewenste bodem-pH van gras ligt tussen 5 en 6. Voor veengrond is dit rond de 5, voor (zware) kleigrond rond de 6 en zandgrond zit daar tussenin met 5,5.

Kort maaien

Maai het gras kort af, of laat uw koeien het gras kort afgrazen voordat u gaat doorzaaien. Hierdoor duurt het langer voordat hergroei van het bestaande gras begint en wordt de concurrentiekracht t.o.v. het nieuwe grasplantje verlaagd. Bovendien verhoogt u de kans dat het nieuwe zaad goed contact maakt met de bodem.

Graslandeggen

Verwijder vóór het doorzaaien ruwbeemd en dood gras met een graslandeg. Met deze eg wordt de grasmat flink opengetrokken en worden de ondiep wortelende onkruidgrassen als ruwbeemd en straatgras eenvoudig uit de grond getrokken en onschadelijk gemaakt. Tegelijkertijd kamt u zo de dode grassen uit en worden onkruiden verwijderd. Kies voor een ‘straffe’ graslandeg boven de wiedeg. Een graslandeg werkt agressiever in de graszode. Let op dat een graslandeg in gras-klaverperceel het aandeel klaver laat dalen, witte klaver zal zich wel weer herstellen.

Zaaizaad hoeveelheid

Wilt u uw grasland repareren, bijvoorbeeld na een periode van droogte, dan volstaat een zaaihoeveelheid van 20-25 kg per hectare. Kiest u voor doorzaai om de botanische samenstelling van uw grasland periodiek te onderhouden, dan volstaat een zaaihoeveelheid van 10-15 kg per hectare.

TopGrass Doorzaai, het juiste doorzaaimengsel

Gegarandeerde opkomst is de belangrijkste eigenschap van een goed doorzaai grasmengsel. Topgrass Doorzaai is een mengsel van 70% tetraploïd en 30 % diploïd Engels raaigras en is samengesteld met de toprassen van de rassenlijst, die allen snel kiemen. Engels raaigras combineert het best alle gewenste landbouwkundige eigenschappen zoals een hoge droge stofopbrengst, goede standvastigheid, hoge voederwaarde, voldoende droogteresistentie en wintervastheid en een hoge grasopname zowel bij begrazing als bij het voeden van graskuil.

Zaaidiepte

Indien de zaaimachine het graszaad kan inwerken, zaai dan op een diepte van twee keer de zaadlengte, meestal is dit 12 tot 15 mm diep. Zorg voor een zo goed mogelijk contact tussen de zaden en de grond; rol desgewenst na met een Cambrigde-rol en zorg bij het gebruik van een schijvendoorzaaimachine dat de sneden zo veel mogelijk sluiten. Gebruik voor het doorzaaien bij voorkeur een doorzaaimachine zoals een ’sleuvenzaaimachine’ met rollen. Overleg met uw loonwerker. Indien de zaaimachine geen rollen heeft om het zaad goed aan te drukken, rol de grond dan na het zaaien.

Afbeelding: Zaaidiepte

Meer weten?

Wil je meer adviezen over het doorzaaien van grasland? Of heb je een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met je specialist, accountmanager, klantenservice Herkauwers of regionale ForFarmers dealer.