Waar ben je naar op zoek?

Grasland management tijdens de voorjaarsdroogte

Seizoensnieuws Seizoensnieuws17-5-2022

Op sommige plaatsen is het neerslagtekort dermate groot, dat er gewasschade optreedt als het grasland geen vocht krijgt.  ‘Is het alweer tijd om te beregenen?’, was afgelopen week een veel gestelde vraag. Een eenduidig antwoord is niet zo gemakkelijk te geven. In dit artikel zetten we de overwegingen op een rij.

Uitrijden van drijfmest onder droge omstandigheden

De reden van uitrijden van mest onder droge omstandigheden kan het gevolg zijn van onvoldoende opslag capaciteit, of simpelweg het willen opvolgen van het landbouwkundig advies. Onder droge omstandigheden heeft het gras moeite om de beoogde ds-opbrengst te halen, pas daarom de drijfmest gift hier op aan. Hierbij enkele handvaten:

  • Beregende maaipercelen tot 25 m³ drijfmest per ha.
  • Verdroogde maaipercelen (groen ogend) tot 20 m³ drijfmest, verdund met 50% water.
  • Verdroogde percelen (dor ogend) geen drijfmest uitrijden.

Verdunnen van drijfmest

Veehouders die de drijfmest met water aanlengen, zetten flinke stappen in de reductie van stikstofemissie. Vooral in droge en zonnige periode ligt een hoge N-emissie tijdens aanwenden van dierlijke mest op de loer. Tijdens de aanwending van mest daalt de ammoniakuitstoot met ca. veertig procent, als er aan elke twee delen mest één deel water wordt toegevoegd. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Universiteit.

Preventieve maatregel, houdt kali niveau op peil

In droogteperiodes kan voldoende kali het verschil maken en zorgen dat het gras er goed doorheen komt. Lagere drijfmestgiften en wisselende gehalten aan kali in rundveedrijfmest vragen om een kritische kijk op de kalibemesting op grasland. Vanaf de tweede snede, zeker als er veel drogestof is geoogst, moet men bijbemesten met kali om tekorten te voorkomen. Hiermee worden de typische (droogte)stressfactoren in de zomer en het najaar voor grasland beperkt. Het strooien van 150 kg K-60 is een eenvoudige oplossing om de bodemvoorraad op peil te houden. Ook is het mogelijk te kiezen voor een gecombineerde meststof van stikstof en kali. 

Vochtvoorziening per grondsoort

Wanneer een bodemtemperatuur tussen de 12 en 18 graden wordt bereikt, is dit de ideale omstandigheden voor grasgroei waarbij dagelijks zo’n 4-5 mm vocht verbruikt wordt (grasverdamping). Tegelijkertijd wordt er weinig tot geen neerslag voorspeld, terwijl er voor 1 kg ds productie zo’n 350 liter vocht nodig is. Beregenen is in deze situatie vooral van belang in gebieden met droogtegevoelige zandgronden. Op deze gronden is het organisch stofgehalte relatief lager en heeft een kleine bouwvoor, waardoor het vochthoudend vermogen ook lager is. In combinatie met een lage grondwaterstand en de matige capillaire nalevering van onderuit, ligt droogteschade op de loer. Veehouders moeten op deze gronden eerder gaan beregenen dan collega’s op klei of veen, waar het capillaire vermogen en vochthoudend vermogen zorgen dat vocht langer beschikbaar blijft voor de plant.

Begin op tijd met beregenen

Als het gras als gevolg van droogte stil staat, schiet de plant in de stress, dus sneller kans op aarvorming. Hierdoor verliest het gras voederwaarde. Als het gras stil staat en er dan pas wordt beregend is de efficiëntie lager. Vraagt u zich af wanneer u moet gaan beginnen met beregenen, neem dan de proef op de som. Graaf bijvoorbeeld een gat van 20 cm en beoordeel de kneedbaarheid van de grond. Als deze op 20 cm voldoende vochtig is, dan is beregenen (nog) niet nodig.  Als grond tot een vochtige bol kneedbaar is, is deze voldoende vochtig (linker afbeeldingen). Als de grond kruimelig is, is deze vaak te droog en is beregenen het advies (rechter afbeeldingen).

Afbeelding: Begin op tijd met beregenen
Afbeelding: beoordeel de kneedbaarheid van de grond

Beregenen van weide- of maaipercelen?

Wanneer u voor beregenen kiest, is het te overwegen weidepercelen voorrang te geven boven maaipercelen. Een tekort aan weidegras kan meer financieel nadeel opleveren en bovendien kan te weinig gras het beweidingsschema in de war brengen.

Meer weten?

Wilt u meer adviezen voor uw grasland? Of heeft u een andere vraag aan onze melkvee- of teeltspecialisten?  Neem contact op met uw specialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.