Waar ben je naar op zoek?

Graslandverzorging: dit zijn de actuele droogteadviezen

Seizoensnieuws Seizoensnieuws10-8-2018

Inmiddels heeft het op veel plaatsen voor het eerst in lange tijd weer geregend. De verschillen in hoeveelheid water zijn regionaal erg groot. Hierdoor is het lastig om een algemeen advies te geven. Op de meeste plaatsen was de hoeveelheid water niet dusdanig groot dat er direct met graslandwerkzaamheden kan worden gestart. Mest uitrijden adviseren wij alleen na ruime regenval op een herstellende grasmat.

Zo onderzoekt u uw zode zelf

Vaak worden weilanden na regenval wel weer groen, bruin gras hoeft niet dood te zijn. U kunt zelf ook onderzoek doen naar het herstellingsvermogen van het gras door een stukje grasmat uit te steken, deze vochtig te houden en te kijken wat er na een paar dagen gebeurt. Komen er weer voldoende groene scheuten in?

De volgende kenmerken geven aan dat de overlevingskans van het gras zeer klein is:

  1. De plant is bruin en is gemakkelijk te verpulveren
  2. De basis van de plant is niet meer groen na het verwijderen van het afgestorven blad
  3. De wortels zijn niet meer wit en erg houterig, in de bovenste grondlaag is geen vocht meer te vinden

Is dit het geval, dan is de kans groot dat de plant zich niet zal herstellen na een watergift en er dus een open plek in de zode ontstaat. Bij een aandeel open zode van > 15% raden we aan door te zaaien, eventueel in combinatie met wiedeggen. De wiedeg zal dode plantenresten uit de zode krabben, waardoor overige planten meer licht en lucht krijgen.

Voornamelijk ongewenste grassen, zoals kweek, herstellen vaak goed. Daarom komen ook oudere percelen en percelen waar voor de droogte al weinig goede grassen op groeiden in aanmerking voor vervanging. Hanteer hierbij de vuistregel: Staan er minder dan 60% goede grassen in de zode, dan is herinzaaien het advies. Dit advies geldt ook bij een groot aandeel kweek van meer dan 20%.

Graslandvernieuwing alleen op vochtige bouwvoor

Om de bij graslandvernieuwing horende werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, dient de gehele bouwvoor goed vochtig te zijn. Mocht er kweek op het perceel staan, moet deze bestreden worden met Round Up. Het is op het moment van bestreiden noodzakelijk dat de kweek in de groei zit (voldoende groene massa heeft). Als de kweek voldoende afgestorven is, meestal na een dag of 10, kan de bodem gescheurd en geploegd worden.

Grondverbeteringswerken, zoals: uitvlakken, eventueel draineren en storende lagen doorbreken, kunnen na het ploegen worden uitgevoerd. Vervolgens wordt de pH (bodemzuurtegraad) van het perceel op peil gebracht doormiddel van het toedienen van kalk. Een optimale bodem-pH zorgt ervoor dat de plant het maximale aantal voedingstoffen op kan nemen. Daarnaast zorgt een optimale pH-waarde voor een juiste structuur van de bodem en levert het een bijdrage aan een gezond bodemleven. Om de pH-waarde te bepalen dient u een actueel grondmonster te hebben. De benodigde hoeveelheid kalk moet vervolgens met de cultivator worden ingewerkt, waarna een fijn zaaibed ontstaat.

Graslandvernieuwing is ook het moment om het organisch-stofgehalte van uw percelen aan te pakken. Compost levert een wezenlijke bijdrage aan het organisch-stofgehalte van de bodem. Bij graslandvernieuwing heeft u een uitstekende mogelijkheid om in één keer een grote hoeveelheid compost aan te voeren. Voor derogatie bedrijven geldt dat compost onbeperkt mag worden gebruikt binnen de ruimte die de stikstof‐ en fosfaatnormen bieden. Bij gehalte lager dan 7,0 g/kg droge stof telt fosfaat (P2O5) voor 50% (anders voor 100%), stikstof (N) telt voor 10% mee.

Is het perceel zaaiklaar; een vlak en fijn zaaibed, kan het nieuwe grasmengsel worden ingezaaid. Bepaal samen met uw melkvee- of teeltspecialist welke grasmengsel voor uw percelen het meest geschikt is. ForFarmers beschikt over een ruim assortiment grasmengsels, geschikt voor ieder doeleinde. De mengsels bestaan uit de toprassen van de rassenlijst, hebben een kroonroest resistentie van minimaal 8 en worden geselecteerd op een optimaal groeipatroon voor weiden of maaien.