Waar ben je naar op zoek?

Groeit uw jongvee op in het juiste stalklimaat?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist8-12-2020

Naast de juiste voeding is een goed stalklimaat van groot belang voor de groei en ontwikkeling van kalveren tot succesvolle vaarzen. Een slecht stalklimaat vergroot met name de kans op luchtwegproblemen. Wist u dat een kalf met longontsteking gemiddeld 100 gram per dag minder groeit, ruim 500 kg minder melk produceert in haar eerste lactatie en minder kans heeft op een hoge melkproductie in de volgende lactaties? De jongveespecialisten van ForFarmers hebben de juiste kennis en tools in huis om het stalklimaat in de jongveestal te beoordelen en u te adviseren met een praktisch verbeterplan.

Goed stalklimaat = minder kans op luchtweginfecties

De gezondheid van een kalf is afhankelijk van twee factoren: de weerstand en de infectiedruk in de stal. Op het moment dat de weerstand van het kalf wat minder is, grijpen bacteriën en virussen hun kans en kunnen o.a. luchtwegproblemen veroorzaken. Klimaatfactoren zoals temperatuur, luchtvochtigheid- en snelheid en de ammoniakconcentratie zijn bepalend voor de mate waarin ziektekiemen kunnen overleven in de stal. Met het juiste stalklimaat, verlaagt u de hoeveelheid ziektekiemen in de stal en wordt de kans op luchtwegproblemen aanzienlijk lager.

Afbeelding: Annet voert klimaatcheck uit
Jongveespecialist Annet Riemsdijk voert de klimaatcheck uit

Doe de Vita Klimaatcheck

Het stalklimaat is op het blote oog moeilijk te beoordelen. De jongveespecialisten van ForFarmers hebben de juiste kennis en tools in huis om het stalklimaat in de jongveestal te beoordelen en u te adviseren middels een praktisch verbeterplan. De jongveespecialist voert de Vita Klimaatcheck zelfstandig tijdens een bedrijfsbezoek uit. De check neemt ongeveer een uur in beslag.  

Wilt u weten of uw kalveren opgroeien in het juiste klimaat? Neem contact op met uw (jongvee)specialist, regionale dealer of de Klantenservice Herkauwers: T: +31 (0) 88 024 8010 of E: vita@forfarmers.eu