Waar ben je naar op zoek?

Grondige controle grasland nu extra hard nodig

Seizoensnieuws Seizoensnieuws22-2-2019
Afbeelding: Controle grasland

De gevolgen van de droogte van 2018 zijn duideljk terug te zien in het grasland. Meer percelen dan normaal zijn onder de maat en het onkruid is vaak hardnekkiger.  Hoe zorg je voor herstel op de korte en langere termijn? Dat start allemaal met een grondige beoordeling van uw percelen.

Wat valt momenteel het meest op bij een rondgang door het grasland?

 • Op veel plaatsen is de doorzaai van september 2018 mislukt. Door regenval was september daar een goede maand voor, maar door terugkerende droogte daarna kreeg het ingezaaide gras het op veel plekken moeilijk, iets wat niet te voorzien was;
 • Meer kale plekken of hollere zoden door gras dat is doodgegaan;
 • Graspercelen op kleigrond hielden het in de zomer relatief langer vol vergeleken met percelen op zandgrond, maar zijn er nu vaak toch slechter aan toe dan de graspercelen op zandgronden. Klei heeft langer herstel nodig in verband met de tragere vochtopname;  
 • Gevolgen van stagnerende mineralisatie van stikstof na de zomerbemesting van 2018 en bemesting in september: die stikstof zit nu nog grotendeels in de bodem. Hierdoor groeien stikstofbehoeftige onkruiden zoals muur nu extra hard, nog verder aangewakkerd door de bodemtemperatuur, die bijna de hele winter niet onder de 5 graden geweest.
 • Toename van hardnekkig kweekgras dat dieper is gaan wortelen en blad dat is gaan afharden om de droogte te overleven. Hierdoor viel de kweekbestrijding afgelopen najaar tegen.
Afbeelding: Bovenaanzicht grasperceel najaar 2018

Doorzaaien, herinzaaien en onkruid bestrijden

Normaal is in deze periode van het jaar ongeveer een achtste van de percelen ondermaats. Dat wil zeggen dat er maatregelen nodig zijn om de graskwaliteit en opbrengst weer op peil te brengen. Dat percentage is dit jaar veel groter. Naar schatting kan de helft van de ondermaatse percelen herstellen door doorzaaien. Voor de andere helft zal herinzaai of roulatie met maisland, mits dat past binnen de bedrijfsvoering (80-20), noodzakelijk zijn.

In de basis zijn de criteria voor doorzaaien en herinzaaien niet anders dan andere jaren. Doorzaaien kan bij 60 tot 80 procent of meer goede grassen. Bij minder dan 60 procent goede grassen is herinzaai de enige optie. Een andere praktische oplossing is roulatie met bouwland, zoals mais.

Kweekgras en onkruid als muur moet dit jaar nog harder moeten worden aangepakt dan normaal.  

 • Pas zo snel mogelijk een onkruidbestrijding toe (met 75-99 ml Primus)
 • Na 4 dagen kan er bemest worden
 • Doorzaaien kan vanaf 7 dagen na de onkruidbestrijding
 • Voor het doorzaaien adviseren we 25 kg Topgrass doorzaai of Topgrass opname.
Afbeelding: Keuzeschema vernieuwen of doorzaaien

Meerjarenplan voor herstel

Wat als een veel groter deel van je grasland dan normaal in de aanloop naar het inkuil- en weideseizoen onder de maat is? Het kan dan wenselijk zijn om een meerjarenplan te maken voor herstel van je totale grasareaal. Met een meerjarenplan spreid je de risico’s en de kosten. Bedenk wel altijd dat je van de 1e en 2e snede moet melken: die moeten goed zijn.

Belangrijke keuzes in een meerjarenplan zijn onder meer:

 • Gras inzaaien op de maispercelen van 2018, iets wat een deel van de veehouders al heeft gedaan;
 • Mais inzaaien op de slechtste graspercelen, dan een of twee jaar mais op die percelen telen en vervolgens weer inzaaien;
 • Onkruid bestrijden op een deel van het grasland en vervolgens doorzaaien. Kies hier de percelen voor met de hoogste  opbrengstpotentie. Die komen nu vaak het beste uit de winter en zullen komend jaar dus ook weer het meeste opleveren.

Voor het resterende deel accepteren zoals het nu is en herstelmaatregelen doorschuiven naar het najaar of één van de komende jaren.