Waar ben je naar op zoek?

Grote spreiding in snijmaiskwaliteit; laag zetmeelgehalte is goed te compenseren

Sector Nieuws Sector Nieuws8-11-2018

De spreiding in snijmaiskwaliteit is dit jaar ongekend groot (zie figuur 1). De extreme droogte in Oost-Nederland en Noord-Brabant heeft enorme invloed gehad op zowel de opbrengst als de kwaliteit. Ruim 40% van de maiskuilen heeft een zetmeelgehalte lager dan 300 gram. In andere regio’s in het land stond de mais er best goed bij. Daardoor zijn er ook kuilen met een zetmeelgehalte van 350 tot 400 gram.

Afbeelding: spreiding in zetmeelgehalte
Figuur 1: Spreiding in zetmeelgehalte van de snijmaiskuilen 2018

Zorg voor voldoende zetmeel in het rantsoen

In melkveerantsoenen is zetmeel een belangrijke energiebron, het stimuleert de melk- en melkeiwitproductie. Bij maiskuilen van 350 tot 400 gram zetmeel volstaat de normale aanvulling van eiwit- en productiebrok. De maiskuilen met minder dan 300 gram zetmeel zullen op rantsoenniveau gecompenseerd moeten worden. Het heeft de voorkeur om dit (gedeeltelijk) via het basisrantsoen aan te vullen. Corngold en Feedmix Mais zijn producten die hier geschikt voor zijn. Naast voldoende energie verhogen deze producten ook de smakelijkheid van het rantsoen en zijn het goede alternatieven om ruwvoertekorten op te vangen.

Zetmeeltekort aanvullen via krachtvoer

Een eventueel tekort aan zetmeel is ook aan te vullen via de brok. ForFarmers heeft twee nieuwe broksoorten in het assortiment die aansluiten bij de snijmaiskwaliteit van dit jaar. Optimabrok Stimulans en Maximabrok Effectief PS+, waarbij de laatste door toevoeging van Pens Stimulator+ een positief effect heeft op de pens- en darmgezondheid van de melkkoeien.

Eerste ervaringen matige snijmaiskuilen

Ondertussen zijn al diverse veehouders matige maiskuilen aan het voeren. We ervaren dat de productie van de koeien er niet onder hoeft te lijden, mits het rantsoen aangevuld wordt tot de juiste Feed2Milk-rantsoenwaardes. waardes. Houdt er wel rekening mee dat bij matige ruwvoerkwaliteit het krachtvoerverbruik tot 20% kan toenemen. Neem voor meer informatie of adviescontact op met uw ForFarmers specialist of dealer.