Waar ben je naar op zoek?

Herinzaai grasland

Sector Nieuws Sector Nieuws3-2-2020

Als het grasland onvoldoende herstelt, bijvoorbeeld na droogte of na een  muizenplaag, is herinzaai vaak de enige optie. De richtlijn hiervoor is minder dan 60% goed gras en/of meer dan 20% kweek voorkomt. Bij meer goed gras en/of minder kweek kan is doorzaaien vaak de beste keuze. 

De aanwezige kweek moet vooraf chemisch worden vernietigd. Dat moet gebeuren als de kweek in de groei zit, dus voldoende groene massa bezit. Is de kweek voldoende afgestorven (meestal na een dag of 10), dan kan er gescheurd en geploegd worden. Grondverbeteringswerken kunnen na het ploegen worden uitgevoerd (uitvlakken, eventueel draineren, storende lagen doorbreken).   

 

Grondbewerking na muizenschade

Bij specifiek muizenschade is het belangrijk om de bovenste bodemlaag (bijna) letterlijk op de kop te zetten. In dat geval wordt de hele structuur van gangenstelsels in de bodem vernietigd en gaan ook veel muizen dood. Volgens onderzoek aan deze landbewerkingen is de overleving dan heel laag. Dit vraagt om een grondbewerking van minimaal 30 centimeter diep. Kies hierbij voor de mechanisatie die past bij de grondsoort, zoals bijvoorbeeld een grasland pakker woeler of voorzet woeler. Op lichte grond past een ganzenvoetcultivator of ploeg.

Voor elke zaaibedbereiding geldt dat de ondergrond niet te nat moet zijn voor een goede werking.  Bereiding van de grond voor de inzaai na muizenschade is een relatief diepe bewerking. De kans op versmering is dan des te groter. Het is dus extreem belangrijk om te wachten totdat de grond voldoende opgedroogd is. 

De juiste zuurtegraad en een goed zaaibed

Zijn de verbeteringswerken afgerond dan dient kalk te worden toegediend voor het op peil krijgen van de pH (zuurtegraad) van de bodem. Een optimale pH is noodzakelijk voor het maximaal opnemen van voedingsstoffen door de plant. Daarnaast zorgt een optimale pH voor een juiste structuur van de bodem en levert het een bijdrage aan een gezond bodemleven. De kalk dient te worden ingewerkt, waarna er een fijn zaaibed ontstaat.

De pH-streefwaarde voor zandgrond is circa 5,5 en voor kleigrond circa 6,5. Is de gemeten waarde bijvoorbeeld 4,8 in plaats van de streefwaarde 5,5, dan kan de grasopbrengst gemakkelijk met 10 procent dalen. Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Graslandvernieuwing is het moment voor bekalken.

Gras- en klaverzaden vragen een fijn en vast bezakt zaaibed opdat het capillair water gemakkelijk zou stijgen en voldoende vocht ter beschikking zou stellen aan gras en klaver om snel en gelijkmatig te kiemen. Slechts de toplaag moet los zijn omdat dit de opkomst bevordert.  Een zaaihoeveelheid van 40-50 kg per hectare is voldoende. Overleg met uw specialist welk Topgrassmengsel passend is bij uw teeltdoel.

Afbeelding: kalkbemesting_03-01_JPG