Waar ben je naar op zoek?

Het belang van bekalken en kalkmeststoffen

Sector Nieuws Sector Nieuws11-3-2021

Kalk wordt in de landbouw ingezet om verzuring van de bodem te neutraliseren. Verzuring ontstaat door het vrijkomen van vrije waterstof atomen (H+) door natuurlijke processen (wortelactiviteit, actief bodemleven/omzettingen in de bodem), door aanvoer via zure regen en door de aanwending van meststoffen met een verzurende werking. Door te bekalken mat Calciumcarbonaat ( CaCO3) of Magnesiumcarbonaat ( MgCO3) vangt het carbonaat de zuren weg. Daarnaast zijn Calcium en Magnesium belangrijk voor de structuur van de grond en als voedingsstof voor de plant. Kalk heeft invloed op de volgende elementen:

1

De biologische bodemvruchtbaarheid.

Een juiste pH geeft een betere verhouding van schimmels en bacteriën in de bodem, is bepalend voor de activiteit van het bodemleven, geeft meer mineralisatie en geeft het bij vlinderbloemigen meer activiteit van de wortelknobbeltjes en Rhizobiumbacterien waardoor er meer stikstof door de plant op een natuurlijke wijze wordt geproduceerd. Daarnaast is een lage pH giftig voor de wortels door het vrijkomen van Aluminum ( Al3+)

2

De chemische bodemvruchtbaarheid

Bemesten met kalk is de basis voor een goede benutting van de overige meststoffen. Zo wordt bij een te lage pH fosfaat vastgelegd door ijzer en aluminium en komt de fosfaat niet voor de plant beschikbaar. Bij een te hoge pH slaat fosfor neer met calcium. Een juiste pH zorgt er dus voor dat de voor de plant noodzakelijke voedingsstoffen op het juiste moment beschikbaar komen. Zie onderstaande grafiek.

Afbeelding: Chemische bodemvruchtbaarheid - 2
Bron: Eurofins
3

De fysische bodemvruchtbaarheid

Positieve ionen worden gebonden door organische stof en het klei/humuscomplex in de bodem. Bij een juiste pH worden meer elementen vastgelegd en is de uitwisselbaarheid groter, waardoor er meer van deze elementen voor de plant beschikbaar komt.

Samenvattend: Een goede bodem-pH is noodzakelijk voor:

 • Een maximale beschikbaarheid van nutriënten
 • Een actief bodemleven
 • Voldoende calcium en magnesium in het klei-humuscomplex (CEC)
 • Een verbeterde grondstructuur

Een goede bemesting start met de juiste pH!

Eigenschappen van kalkmeststoffen

Voor de mate waarin de kalkmeststoffen de pH in de bodem neutraliseren wordt de neutraliserende werking (NW) aangehouden. Daarnaast is de werkingssnelheid van belang.

De werking van een kalkmeststof is afhankelijk van:

 • De fijnheid van de meststof, fijne kalkmestoffen werken sneller dan grove
 • Vochtgehalte van een kalkmeststof:droge kalk werkt sneller dan natte kalk
 • Een zachte kalkmeststof werkt sneller dan een harde (Kalksteen is hard gesteente, mergel is niet verhard kalksteen en krijt is fijn en zacht kalksteen)
 • Een hoger magnesiumgehalte zorgt voor een tragere werking
 • Een betere menging door de bouwvoor zorgt voor een snellere werking
Afbeelding: Eigenschappen kalkmeststoffen -2
 • Voor reparatiebekalking dient u altijd een snel werkende kalkmeststof te gebruiken, max. 2000 kg kalk kort voor het zaaien (1 maand), max 3000 kg ruim voor zaaien / najaar.
 • Voor onderhoudsbekalking kan met een minder snelwerkende meststof worden volstaan, ca 500 kg kalk per jaar ( 1000 kg per 2 jaar)

Meer weten?

Meer weten over de licentiepassen? Of heeft u een andere vraag aan onze specialisten?  Neem contact op met uw melkveespecialist, accountmanager, klantsenservice Herkauwers of uw regionale ForFarmers dealer.