Waar ben je naar op zoek?

Het inkuilen van herfstgras vraagt om extra aandacht

Sector Nieuws Sector Nieuws24-10-2022
Afbeelding: FTFOF_Ruminant_Farmer Advisor

De groeiomstandigheden voor gras zijn op dit moment gunstig. Het verse gras kenmerkt zich door een hoge voederwaarde én een hoog eiwitgehalte. Op veel bedrijven is de ruwvoerpositie krap, de mais droog en taai en het krachtvoer én eiwit duur. Extra redenen om het eiwit dat er op het land staat en nog groeit op een zo goed mogelijke manier te benutten. Dat kan door de koeien te laten weiden of door een extra kuil met herfstsgras aan te leggen.

Herfstkuilen

In de afgelopen jaren zien we wisselende resultaten bij de herfstkuilen. Van kwalitatief heel goed naar volledig mislukte resultaten. Onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen het neerslagtekort en het RE-gehalte in gras. Met andere woorden: hoe groter het neerslagtekort, hoe hoger de eiwitgehalten in het herfstgras. In de afgelopen zomer was het op veel plaatsen te droog. Gedurende een  droge zomer staat de grasgroei stil, vindt er geen opname van stikstof plaats én spoelt stikstof ook niet uit. Wanneer de grasgroei in het najaar na regenval weer op gang komt, is er daardoor een overaanbod van stikstof in de bodem. Dit resulteert in hoge eiwitgehalten in het herfstgras. In combinatie met een laag drogestof gehalte en vaak wat minder suiker werkt deze combinatie een snelle kuilconservering tegen. De pH-waarde (zuurtegraad) in de kuil daalt minder snel dan gewenst. Als resultaat wordt er een groter gedeelte van het in de kuil aanwezige ruw eiwit omgezet in ammoniak en neemt de eiwitkwaliteit af. Dit heeft een negatief effect op de smakelijkheid van het kuilgras. Ook kan er bij een natter gewas sprake zijn van een grotere hoeveelheid ruw as in de kuil. Door een hogere belasting met schadelijke bacteriën neemt het risico op een minder goede conservering nog eens extra toe. Zet daarom voor een goede conservering het inkuilmiddel SiloSolve FC in om zo het conserveringsproces te versnellen voor behoud van smaak en voederwaarde.  

Tips voor een geslaagde herfstkuil

Om dit jaar te komen tot een goede kwalitatieve herfstkuil geven wij de volgende tips:

  • Maai bij voorkeur na de middag, als het gras voldoende is opgedroogd;
  • Stel de machines voldoende hoog af om versmering met gronddeeltjes te voorkomen;
  • Maai met een minimale stoppellengte van 7 cm.;
  • Schud het gewas zo weinig mogelijk (maximaal één keer)
  • Stel de hark ondiep af,  het is beter als er wat gras achter blijft dan dat er grond in de kuil komt door krabben;,
  • Kuil binnen minimaal 2 dagen in;
  • Gebruik inkuilmiddel SiloSolve FC voor een goede en snelle conservering.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over het inkuilen van herfstgras? Neem dan contact op met uw specialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer. Wij adviseren u graag!

Ook kunt u contact op nemen met de klantenservice via: T: +31 (0) 88 024 8010, E: herkauwers@forfarmers.eu.