Waar ben je naar op zoek?

Het najaar is het ideale moment voor bekalken

Advies van onze specialist Advies van onze specialist12-10-2023

De bodemanalyse bevat veel informatie, waaronder de pH-toestand van de bodem. Een belangrijk kengetal, waarmee de gras- en maisteelt eenvoudig kan worden verbetert. Het najaar is een gunstig moment om te bekalken. Dan heeft de bodem rustig de tijd om tot een nieuw evenwicht te komen. Overweeg je, nu de mais er af is, een bekalking? Neem dan het grasland ook gelijk mee. Raadpleeg Terrascoop om te zien welke percelen nog meer een kalkbehoefte hebben.

Een juist bodem-pH houdt voedingsstoffen goed beschikbaar

De bodem-pH beïnvloed de oplosbaarheid van de voedingsstoffen in het bodemvocht, hetgeen op zijn beurt zorgt dat planten het goed kunnen opnemen. Komt de pH beneden de 5, dan gaan aluminium en ijzer concurreren met andere elementen zoals kalium en magnesium. Bovendien benadeelt ijzer dan ook de fosfaatbeschikbaarheid, ijzer gaat zich binden (fixeren) met fosfaat waardoor het niet meer opneembaar is voor de plant. Dit is nadelig voor een fosfaat behoevend gewas zoals mais. Is de pH te hoog, wat niet veel voorkomt in Nederland, dan worden elementen zoals zink, koper en mangaan gefixeerd en zijn ze niet langer plant-opneembaar.

Kalk met een langzame werking in de toplaag heeft de voorkeur

Eén keer in de 4 jaar bekalken vraagt om een relatief grote hoeveelheid kalk per strooibeurt. Het is bekent dat een bodem zo’n grote hoeveelheid kalk niet kan binden. Een deel ervan spoelt uit naar diepere lagen in de bodem, waardoor het zijn functie in de toplaag van de bodem niet vervult.

Terrascoop geeft inzicht

Zoek je regelmatig door alle bodemanalyses, om op basis van al deze getallen te bepalen welke percelen nog meer bekalkt moeten worden? Terrascoop zet alle informatie over de bodem overzichtelijk op een rij, rechtstreeks afkomstig van het laboratorium die de analyse voor jou heeft uitgevoerd. Zit de bodem-pH van een perceel onder de streefwaarde, dan signaleert Terrascoop deze percelen. Klik hier voor meer informatie over Terrascoop >

Welke kalksoort past het beste?

De ene kalksoort werkt sneller dan de ander. De bekendste zijn samengesteld op basis van calciumcarbonaat, al dan niet met magnesium. Is de magnesiumtoestand van de bodem al hoog en je gebruikt ook nog magnesiumhoudende kalk, dan kan dit wel het kalium verdringen. Ook deze informatie lees je af in Terrascoop.

Streefwaarde bodem-pH

Hoe hoger het organische stofgehalte en het kleigehalte, hoe meer kalk de bodem kan binden. Voor de omgekeerde situatie geldt hetzelfde. Rijke gronden, met meer organische stof, hebben meer kalk nodig om 1 punt pH-stijging te bewerkstelligen. De kalkadviezen zijn daarom niet enkel afhankelijk van de pH, maar ook van de bodemkwaliteit. Met de bodeminformatie uit Terrascoop wordt een perceelgericht bekalkingsadvies berekend. Voor gras- en maisland wordt de onderstaande groene pH nagestreefd. Worden er ook vlinderbloemigen geteeld, dan mag de pH iets hoger zijn, en is het blauwe streefgebied  van toepassing (grafiek 1).

Afbeelding: grafiek kalk
Grafiek 1: kalkadvies afhankelijk van de bodemsoort