Waar ben je naar op zoek?

Hittestress: Zo houdt u de gehalten hoog

Seizoensnieuws Seizoensnieuws5-6-2024

Tijdens de zomermaanden is het extra interessant om te sturen op hoge gehalten in de melk. In deze periode is het vaak lastig(er) om het vet- en eiwitgehalte in de melk op peil te houden. Hoe pakt u dit het beste aan?

Vetgehalte op peil houden? Voer extra buffers

Een vetdip als gevolg van hittestress wordt veroorzaakt door onvoldoende buffercapaciteit in de pens. Als gevolg van de hoge temperaturen en luchtvochtigheid willen koeien graag afkoelen. Een van de manieren om warmte kwijt te raken is door te gaan hijgen en pompen. Hierdoor verliest de koe veel speeksel en daarmee buffercapiciteit. Buffercapaciteit die de koe hard nodig heeft om de zuurtegraad in de pens in balans te houden en pensverzuring te voorkomen. Koeien met pensverzuring breken celwandrijke voeders, zoals ruwvoer, onvoldoende af. Hierdoor wordt er minder melkvet aangemaakt. Door extra buffers aan het rantsoen toe te voegen, ondersteunt u de buffercapaciteit van de pens tijdens hittestress en zorgt u ervoor dat de daling in melkvet zo veel mogelijk wordt voorkomen. Uw koeien blijven gezond en het ruwvoer wordt zo goed mogelijk benut.

Voldoende energieopname zorgt voor behoudt van eiwitgehalten

Niet alleen melkvet komt onder druk te staan tijdens hittestress, ook het melkeiwit kan dalen. Dit komt onder andere doordat de koe minder voer gaat opnemen om te voorkomen dat ze extra warmte gaat produceren, wat vrijkomt bij het afbreken van voer. Hierdoor neemt ze minder energie op, terwijl ze nog wel de drang heeft om melk te produceren. Wanneer dit energietekort niet wordt opgevangen door de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen, zal er een daling van zowel melk- als eiwitproductie optreden.  Motiveer koeien om tijdens de warme dagen voldoende te blijven vreten door smakelijk en broeivrij voer aan te bieden. Daarnaast helpt het ook om de energiedichtheid van het rantsoen te verhogen, zodat de koeien met minder voer toch een hogere hoeveelheid energie binnenkrijgen. Door pensbestendige vetten (MilkPowers) of Glucolac 40 aan het rantsoen toe te voegen, verhoogt u de energiedichtheid op een veilige manier.

Afbeelding: hittestress 1