Waar ben je naar op zoek?

Actuele adviezen voor onkruidbestrijding in mais

Praktische tips Praktische tips31-5-2018

Het hete en droge weer van de laatste weken stelt speciale eisen aan onkruidbestrijding in mais, zeker als het gaat om dosering van middelen.  Daarnaast zien we dit jaar weer een sterke uitbreiding van Haagwinde in het gewas. Onze teeltspecialisten geven 3 belangrijke actuele adviezen voor onkruidbestrijding in mais.

1

Advies 1: Spuiten

Vanwege de hitte en de droogte is het advies om alleen ‘s-avonds en eventueel ‘s-morgens te spuiten, mits er geen dauw op het blad zit uiteraard. Spuiten overdag bij een temperatuur boven de 25 graden en in de volle zon, is uit den boze.

2

Advies 2: Gewasbeschermingsmiddelen

Het droge weer heeft drie belangrijke gevolgen voor effectief toepassen van gewasbeschermingsmiddelen in mais:

  • Maisplanten moeten goed groeien om gewasbeschermingsmiddelen af te kunnen breken. Als groei achterblijft als gevolg van droogte, neemt de kans op schade aan het gewas bij het gebruik van middelen toe.
  • De waslaag van onkruiden is/wordt door de hitte dikker dan bij donker groeizaam weer. Hierdoor worden middelen slechter en langzamer opgenomen dan normaal.
  • Bodemherbiciden werken niet voldoende in droge grond waardoor bij eventueel aanhoudend droog weer nakiemers niet te voorkomen zijn

    Wat betekent dit voor de dosering? Enerzijds moet de mais worden ontzien maar om afgeharde onkruiden te bestrijden mag de dosering ook niet te laag zijn. Het is dus zaak de gulden middenweg te vinden in de dosering.  Het zal in de praktijk soms een keuze zijn tussen schade aan het gewas of accepteren dat we sommige onkruiden niet meer kunnen bestrijden.
3

Advies 3: Haagwinde bestrijden

Ook dit jaar zien we in een sterke uitbreiding van het probleemonkruid haagwinde en in mindere mate zwaluwtong. Een zware  bezetting van het maisperceel met haagwinde is onmogelijk met één bespuiting op te lossen.

Onkruidbestrijding in mais vindt doorgaans één keer plaats op het moment dat de maisplanten en onkruiden nog relatief klein zijn. Hierdoor kunnen onkruiden nog makkelijk bestreden worden. En zo worden maisplanten het minst geremd in hun groei. Helaas is dit niet het ideale moment om haagwinde goed te bestrijden. Haagwinde bevat wortelstokken onder de grond van waaruit weer nieuwe haagwindeplanten groeien. Om de plant inclusief wortelstokken effectief te bestrijden zal de plant circa 20 cm groot moeten zijn zodat het gevormde blad voldoende middel kan opnemen.
Het advies om haagwinde effectief te bestrijden is twee bespuitingen uitvoeren met het middel Kart

De 1e bespuiting in de mix, in combinatie met de vroege bestrijding van andere onkruiden,  de 2e bespuiting alleen met Kart en puur gericht op de haagwinde.

Vragen over onkruidbestrijding in mais, middelenkeuze en doseringen?  Neem dan contact op met de Teeltspecialist Ruwvoer van ForFarmers.