Waar ben je naar op zoek?

Hoe combineert Mts. Mulder-Eshuis robotmelken met weidegang?

Seizoensnieuws Seizoensnieuws19-6-2018

Melkveehouder Peter Eshuis melkt 90 koeien met twee melkrobots van GEA. Het bedrijf realiseert een melkproductie van 9400 kg per koe per jaar, met 4,35% vet en 3,55% eiwit. Peter combineert robotmelken met roterend standweiden en dit bevalt hem erg goed.

“De koeien hebben elke dag vers gras”

MTS Mulder-Eshuis heeft gekozen voor roterend standweiden en maakt hierbij gebruik van vijf percelen van 1 hectare. Iedere dag gaan de koeien in een ander perceel. “De koeien hebben iedere dag een constant gras aanbod met veel jong gras, erg smakelijk. Hierdoor gaan de koeien graag naar buiten en heb ik minder gras verliezen” aldus Peter.  Om de capaciteit van de melkrobots optimaler te kunnen benutten maar de arbeid ook behapbaar te houden, worden de koeien ’s ochtends geweid. "’s Ochtend weiden de koeien beter dan ’s middags in de felle zon’ aldus Peter, "en dit komt de constantheid van de droge stof opname ten goede".

Melkveehouder Peter Eshuis over roterend standweiden

“Wij werken volgens een vaste dagindeling”

Structuur en regelmaat in de dag is van essentieel belang voor een succesvolle combinatie van robotmelken en weidegang. Peter hanteert een vast patroon. “’s Ochtends vroeg, om kwart over zes, haal ik de koeien die nog niet zijn gemolken uit de koppel. De rest van de koeien gaat direct naar buiten. Terwijl de koeien worden gemolken is er tijd om te voeren, boxen schoon te maken en de waterbakken te controleren” aldus Peter. Wanneer de koeien rond de middag weer naar binnen worden gehaald ligt er een vers voeraanbod voor het voerhek. Om ook gedurende de rest van de dag voldoende vers voer te garanderen wordt er ’s avonds rond een uur of vijf nog een keer gevoerd en wordt het voer later op de avond nog een keer extra aangeschoven. Hierdoor hebben de koeien ook 's nacht gegarandeerd voldoende ruwvoeraanbod.

Peter voert van één mengkuil die bestaat uit verschillende graskuilen, mais, perspulp en bestendige raap. Dit werkt makkelijk, het bespaart tijd waardoor er eenvoudiger vaker gevoerd kan worden. Tevens lukt het hierdoor ook altijd om een constant en goed gemengd rantsoen voor te rijden. Ook anticipeert Peter preventief op hittestress door pensbestendige vetten (MilkPower) en Univit buffer te voeren.

AMS Weidegang 2
"Het voer wordt later op de avond nog een keer extra aangeschoven"
AMS weidegang 3
"De droge koeien zijn het belangrijkste voor mij, ze krijgen hier het verste voer wat wij hebben"

“De droge koeien zijn voor ons heel belangrijk”

Voor zowel robotmelken als weidegang is het extra belangrijk om actieve koeien te hebben, zodat er goed naar binnen- en buiten en op de robot gelopen wordt. Om dit te realiseren let Peter extra op zijn droge koeien-management: “De droge koeien zijn het belangrijkste voor mij, ze krijgen hier het verste voer wat wij hebben”.  Ook voert Peter de droge koeien een transitiebrok (Ca-binder 185) om conditieverlies en gezondheidsproblemen rondom afkalven te voorkomen en voor een goede, actieve start van de lactatie.