Waar ben je naar op zoek?

Weer een droog jaar: hoe nu verder met graslandverbetering?

Praktische tips Praktische tips8-8-2019

In de tweede helft van het seizoen wil je aan de slag met de kwaliteit van het grasland. Normaal is het najaar ideaal voor onkruidbestrijding, doorzaaien, herinzaaien en bodemverbetering. Maar wat moet je doen nu vanwege een tweede droge zomer, percelen vaak dor en kurkdroog zijn? Snel een grondige beoordeling van het grasland maken, geeft houvast voor de verdere keuzes. Bekijk de adviezen van onze teeltspecialisten.

 

Afbeelding: Droog perceel Varssel na eerste regen 2018
1

Begin altijd met beoordelen

Of het nu een nat of droog jaar is, je weet pas wat je moet doen, na een grondige beoordeling van het percentage goede grassen in het perceel. ForFarmers hanteert de volgende stelregel: bij meer dan 80% goede grassen is hooguit onkruidbestrijding nodig, tussen de 60% en 80% is doorzaaien de beste maatregel en bij minder dan 60% goede grassen is scheuren en vernieuwen de enige juiste optie.

De vraag is nu: hoe beoordeel je een droog, dor perceel? Normaal is het onderscheid tussen goed gras en slecht gras al lastig genoeg te maken, want goed gras is groen en slecht gras ook. In regio’s waar de afgelopen weken extreem weinig regen viel, heb je naast goed gras, slecht gras en onkruiden, soms ook dood gras. Hoe kom je toch tot een goede beoordeling? Lees het hier.

2

Onkruid bestrijden in de nazomer

Zowel in percelen met voldoende goede grassen, als in percelen die voor doorzaai in aanmerking komen, is de nazomer de juiste tijd om (wortel)onkruiden aan te pakken. Onkruiden zijn in deze periode doorgaans goed aan de groei en nemen de middelen daardoor snel en goed op. Wortelonkruiden zoals ridderzuring en paardenbloem hebben in de nazomer bovendien een neerwaartse sapstroom. Om welke onkruiden gaat het, wat is het beste moment en wat zijn de meest geschikte middelen? Lees het hier.

3

Tip 3: Doorzaaien

Doorzaaien is de beste maatregel bij meer dan 15% open plekken (holle zoden) in het perceel en 60% tot 80% goede grassen. Doorzaaien slaagt alleen als de bodem voldoende vochtig is. Mocht het in augustus nog te droog blijven, dan kun je altijd nog overwegen om in september of begin oktober door te zaaien. Geduld om het juiste moment af te wachten is dus belangrijk. Voor doorzaaien geldt verder:

  • Voorafgaand is het bijna altijd nodig om onkruid te bestrijden 
  • Verwijder onkruid en oude grasresten met de eg 
  • Maai het gras kort voor de herinzaai en hou het daarna ook kort
  • Gebruik Topgrass Doorzaai, een snel kiemend mengsel dat speciaal is samengesteld voor een maximale slagingskans van het doorzaaien 
4

Grasland vernieuwen: let op de data!

Allereerst is vernieuwen - anders dan doorzaaien - aan tijd gebonden!

  • Op zand- en lössgrond mag u tot en met 1 september uw grasland vernietigen voor graslandvernieuwing. Deze vernieuwing moet vooraf gemeld worden bij RVO. De stikstoftotaalnorm wordt op deze percelen met 50 kg N per ha gekort.
  • Op klei en veen mag gescheurd worden tot en met 15 september. Bij herinzaai op klei en veen mag het gras alleen bemest worden als het stikstofniveau te laag blijkt na het nemen van een scheurmonster.
  • Op klei mag van 1 november tot en met 31 december gescheurd worden als het eerstvolgende gewas geen gras is. Dus u mag uw grasland op wintervoor leggen.


Grasland vernieuwen is eigenlijk de enige optie als een perceel onvoldoende is hersteld van de droogte en als er veel onkruiden en/of kweek (<60% goed gras en/of > 20% kweek) staat. De aanwezige kweek dient vooraf chemisch te worden bestreden. De kweek moet daarvoor in de groei zitten, dus voldoende groene massa hebben. Is de kweek voldoende afgestorven (meestal na een dag of 10) dan kan er gescheurd en geploegd worden.

Bekalken is dé manier om de pH op peil te brengen en te houden. Graslandvernieuwing is het moment voor bekalken, maar het kan ook uitstekend op een bestaande grasmat na de laatste snede. Lees meer over kalkmeststoffen en het advies van ForFarmers voor bekalken.

Op percelen waar het organische stofgehalte te wensen overlaat is het advies compost toe te dienen. Organische stof bindt en levert nutriënten aan het gewas, houdt vocht vast, verbetert de bodemstructuur en de waterregulatie, bevordert het bodemleven en zorgt voor betere worteling. Lees meer over compost en het advies van ForFarmers voor compost toedienen.

Ligt het perceel zaaiklaar (vlak, fijn zaaibed) dan kan het nieuwe grasmengsel worden ingezaaid. Topgrass mengsels zijn de beste mengsels die op basis van de gebruiksdoelen van de veehouder zijn samengesteld. Lees meer over onze Topgrass mengsels.