Waar ben je naar op zoek?

Hoge melkproductie met goede gehaltes

Praktische tips Praktische tips13-12-2017

Bedrijfsreportage Mts. Bouma-Miedema

“Wij houden van hoge producties”, vertelt Pieter Karst Bouma van Maatschap Bouma-Miedema uit Winsum (Fr). “Je moet eerst veel drogestof in een koe stoppen, om er veel kilogrammen vet en eiwit uit te halen.”

Sinds 2010 melkt Pieter Karst, samen met zijn vader, met twee melkrobots van DeLaval. De melkput was aan vervanging toe en de keuze was een apart melkgebouw neerzetten, of twee robots in de bestaande stal plaatsen. Financieel gezien kwam de keuze snel bij melkrobots. Dat vaker melken minder belastend is voor de hoogproducerende koe is ook een pluspunt van automatisch melken.

Hoog basisrantsoen

Aan het voerhek ligt een basisrantsoen* voor 27 kg meetmelk. Dit vult Pieter Karst aan met 6 kg krachtvoer in de robot en maximaal 6 kg in het voerstation. “De rantsoenefficiëntie bedraag 1,4. Sinds de voerbieten in het rantsoen zitten zijn de gehaltes duidelijk gestegen”, vertelt Pieter Karst. Hij rekent voor: “0,1% hoger eiwit is bij 1,2 miljoen kg melk 1.200 kg extra eiwit. Dit is ruim 8.100 euro meer melkopbrengst.” Een hoog basisrantsoen maakt het aantal melkingen per koe wel tot een uitdaging. Voldoende structuur, gezonde klauwen en ruimte voor de robot spelen hierbij een belangrijke rol.

Melken in het fosfaattijdperk

Doel voor 2018 is een melkproductie van 10.624 kg melk. Dit is de maximale fosfaatexcretienorm die Pieter Karst op zijn bedrijf mag hanteren. Met gehaltes van 4,60% vet en 3,60% eiwit. Aankoop van fosfaatrechten ziet de maatschap niet zitten. Het aandeel jongvee gaan ze niet naar beneden brengen. “Wij kunnen de vaarzen goed verkopen en we verwachten dat deze in de toekomst goed betaald worden, omdat er veel vraag naar komt”, merkt Bouma senior op. Op dit moment is het aandeel jongvee 6,5 per 10 melkkoeien.

Goed team

De maatschap is al jaren klant bij ForFarmers dealer Weidse Blik in Joure. De korte lijnen en het persoonlijk contact ervaren zij als prettig. Pieter Karst maakt gebruik van de specialisten van ForFarmers. Melkveespecialist Alle Visser geeft advies over voeding en koemanagement, Albert Hilbrands komt voor het jongvee en Erik Hofman als AMS-specialist. “Ik heb de juiste mensen om mij heen om het maximale uit mijn bedrijf te halen”, sluit Pieter Karst af.

Hoge melkproductie
Pieter Karst Bouma gaat voor hoge melkproductie met goede gehaltes.

Bedrijfsgegevens

Productie (mpr) 115 melkkoeien 10.515 kg melk, 4,56% vet en 3,61% eiwit. Geleverde melk aan fabriek (afgelopen 12 maanden): 1,2 miljoen kg, 4,57% vet en 3,54% eiwit. Areaal is 68 ha waarvan 80% grasland, 20% mais en akkerbouw.

*Het rantsoen bestaat uit:

  • 7.2 kg ds graskuil (haksellengte 2 cm)
  • 4.6 kg ds mais
  • 2.4 kg ds voerbieten gemengd met sojahullen (ingekuild in slurf)
  • 1.7 kg ds Protiblend (bierbostel-vervanger)
  • 0.5 kg ds graszaadhooi
  • 0.4 kg ds geplette tarwe
  • 1.8 kg ds Blendix
  • Natriumbicarbonaat en MilkPower HF180