Waar ben je naar op zoek?

Hogere levensproductie levert 420 euro per koe op

Sector Nieuws Sector Nieuws4-3-2016

Levensproductie koeien ForFarmers-klanten ligt 1.200 kg melk hoger dan landelijk gemiddelde

Uit de jaarcijfers van het monitoringsprogramma Agroscoop blijkt dat klanten van ForFarmers uitstekend scoren op het gebied van (levens)productie en vet- en eiwitgehalte in de melk. De gemiddelden zijn vergeleken met de statistieken van CRV.

Een duurzame veestapel is de basis voor een hoge levensproductie. De levensproductie van de afgevoerde koeien van klanten van ForFarmers is afgelopen jaar verder toegenomen naar 32.075 kg per koe. Dit is gemiddeld 1.200 kg hoger dan het landelijk gemiddelde (bron: CRV). Bij een langjarig gemiddelde melkprijs van € 0,35 betekent dit een extra melkopbrengst van € 420,- per koe.

Extra productieruimte binnen fosfaatrechten
Een hoge (levens)productie vormt de basis voor een hoge voerwinst per koe. “In een situatie met fosfaatrechten neemt het belang van een hoge levensproductie alleen maar toe”, stelt Robert Meijer, marketing manager melkvee bij ForFarmers. “Bij een hoge levensproductie is minder jongvee nodig voor vervanging. Wanneer dit tevens gepaard gaat met een hogere lactatieproductie dan neemt niet alleen de voerwinst, maar ook de melkproductie per kg fosfaat toe.” 

Berekeningen met Melk€fficiënt geven aan dat, door een 5% lager vervangingspercentage en een 5% hogere productie per koe, de melkproductie per kg fosfaat stijgt. Dit betekent voor een bedrijf met 100 koeien en 8.500 kg melk/koe, een extra productieruimte van 60.000 kg melk zonder dat daar extra grond, VVO’s of fosfaatrechten voor nodig zijn.