Waar ben je naar op zoek?

Hoog ruw eiwit in najaarsgras vormt risico voor pinken

Wist u dat... Wist u dat...19-9-2018

Afgelopen weken hebben veel percelen een aanzienlijke drijfmest gift ontvangen. De combinatie van deze gift met de nog in de bodem aanwezige stikstof uit voorgaande drijfsmestgiften, leidt tot een hoog ruw eiwitgehalte in het gras. De versgrasanalyse van begin september bevestigt dit beeld met eiwitwaarden tussen de 250 en 300 gram (afbeelding 1). Naast eiwit is er ook sprake van een verhoogd kaliumgehalte.

Afbeelding: nb eiwit2

Overtollig eiwit en kalium veroorzaken gezondheidsproblemen

De samenstelling van het najaarsgras veroorzaakt doorgaans geen problemen bij uw melkkoeien omdat deze groep vaak worden bijgevoerd met ander ruwvoer en/of krachtvoer. Houd wel in de gaten dat het ureumgehalte in de tankmelk niet te hoog oploopt. Voor pinken die onbeperkt weidegras tot hun beschikking hebben zijn er mogelijk wel nadelige effecten. Naast het optreden van dunne mest, bestaat er ook een vergroot risico op conditieverlies, kopziekte en vruchtbaarheidsproblemen. Deze problemen worden onder andere veroorzaakt door overtollig eiwit. Het overtollige eiwit moet worden omgezet in ammoniak en ureum. Dit proces kost de dieren energie, wat kan leiden tot conditieverlies. Daarnaast hebben hoge ammoniak concentraties een negatief effect op de vruchtbaarheid van de pinken. Het eveneens door hoge drijfmestgift verhoogde kaliumgehalte vergroot het risico op kopziekte.

Zo voorkomt u gezondheidsproblemen bij uw pinken

Door de volgende maatregelen te treffen kunt u gezondheidsproblemen bij uw pinken voorkomen:

  • Voer snijmais en gehakseld stro bij op de wei
  • Zorg voor een dekkende mineralenvoorziening
  • Zet hoogdrachtige pinken minimaal 4 weken voor de verwachte kalfdatum op stal.