Waar ben je naar op zoek?

Inkuilen: zo bepaalt u de juiste haksellengte en het drogestofpercentage

Seizoensnieuws Seizoensnieuws17-4-2019

Kort voor de eerste snede van 2019 is het goed om nog even stil te staan bij de haksellengte en het drogestofpercentage van de eerste kuil. Waar moet u op letten tijdens het schudden, hakselen en inkuilen? Welke invloed hebben haksellengte en drogestofpercentage op de kwaliteit van de graskuil en de penswerking van de koe? En waarom moet je bladrijk gras langer hakselen en droger inkuilen en stengelig gras juist korter hakselen en minder droog inkuilen?

 

Afbeelding: Gras maaien 2019

Maak een inkuilplan

Een goed geconserveerde graskuil vormt de basis van een goed rantsoen. Het is daarom belangrijk om drogestofverlies en broeivorming zo veel mogelijk te voorkomen. Stel uzelf daarom voor het maaien, schudden, hakselen en inkuilen de volgende vragen:  

  1. Wat is de structuur van het in te kuilen gras: bladrijk of stengelig gras?
  2. Welk drogestofpercentage past bij dit grastype?
  3. Welke haksellengte past bij dit grastype?
  4. Heb ik een inkuilmiddel (SiloSolve FC) klaar staan?

De structuur van het gras, drogestofpercentage en haksellengte beïnvloeden de uiteindelijke kwaliteit en benutting van de kuil. Een duidelijk plan waarin deze factoren op elkaar worden afgestemd resulteert in een goed geconserveerde kuil en daarmee een hoge ruwvoerbenutting door uw koeien.  

Welke structuur heeft het gras?

Goed inkuilmanagement begint bij het bepalen van de grasstructuur van het te maaien gras. Is dit jong bladrijk gras of juist stengelig gras. Bladrijk gras laat zich van nature gemakkelijk verdichten in de kuil, in tegenstelling tot stengelig gras. Over het algemeen is de eerste snede vaak bladrijk, de tweede en derde snede stengelig en de vierde en de vijfde snede weer bladrijk (tabel 1).

Tabel 1. overzicht van eigenschappen van verschillende snedes en het bijbehorende inkuiladvies

Snede

Eerste

Tweede en derde

Vierde en vijfde

Type gras

Bladrijk

Stengelig

Bladrijk

Advies drogestof-percentage

40-45%

30-35%

35-40%

Advies haksellengte

 

3-4 cm

2-3 cm

3-4 cm

Welk drogestofpercentage past bij dit grastype?

Een zo vast mogelijk aangereden kuil met zo min mogelijk zuurstof is de basis voor een goede conservering en voorkomen van van broei.

  • Bladrijkgras is gevoelig voor verlies van perssap en kan daarom beter niet te nat worden ingekuild. Daarnaast wordt met het droger inkuilen de structuur en de kwaliteit van het eiwit van het bladrijke gras behouden. Kies voor een drogestofpercentage tussen de 40 en 45%.
  • Voor stengelig gras geldt het omgekeerde. Hierbij wilt u juist dat het gras in de kuil alvast inweekt zodat het eiwit beter beschikbaar komt. Daarnaast is dit type gras broeigevoelig en wordt met het natter inkuilen de kans op broeivorming tegen gegaan. Het advies is om stengelig gras tussen de 30 en 35% drogestof in te kuilen, waardoor het makkelijker strak kan worden aangereden.

Welke haksellengte past bij het grastype?

Haksellengte heeft invloed op de penswerking en daarmee dus ook op de ruwvoerbenutting. Bladrijk gras is structuurarm en heeft de neiging de pens te snel te passeren, waardoor pensbacteriën onvoldoende tijd hebben om het ruwvoer goed af te breken. Door bladrijk gras grover in te kuilen (3-4 cm) krijgen de pensbacteriën langer de kans om het ruwvoer goed af te breken.

Haksel structuurrijk gras voor een goede penswerking juist niet te grof. Grof structuurrijk gras blijft namelijk te lang in de pens hangen waardoor er te veel pensvulling kan ontstaan. In een te volle pens, kunnen pensbacteriën niet goed bij al het ruwvoer komen, waardoor het voer onvoldoende kan worden afgebroken. Kies daarom bij structuurrijk gras voor een haksellengte tussen de 2 en 3 centimeter.

Heeft u een inkuilmiddel klaar staan?

Het Inkuilmiddel SiloSolve FC helpt zowel bij het voorkomen van broei als het verlagen van conserveringsverliezen. De praktijk laat steeds weer zien dat kuilen die zijn behandeld met SiloSolve FC veel koeler zijn dan onbehandelde kuilen en ruim vier keer langer bestand blijven tegen broei. Het resultaat? Tot 40% minder drogestofverlies, behoud van kostbare voederwaarde en dus meer melk uit eigen ruwvoer.