Waar ben je naar op zoek?

Inzet MilkPower voortaan op basis van vetzurenpatroon in melk

Sector Nieuws Sector Nieuws31-10-2017

In oktober hebben gesprekken plaatsgevonden tussen de Nederlandse zuivelorganisaties (NZO) en de diervoederindustrie (Nevedi) over het gebruik van pensbestendige vetten in melkveerantsoenen en de effecten daarvan op de melkvetzuursamenstelling. Voor de korte termijn (komende maanden) is besloten dat inzet van pensbestendige vetten (MilkPower CS181 en MilkPower HF180) plaatsvindt op basis van monitoring van het vetzurenpatroon in de melk. De inzet van één bepaald type pensbestendig vet (gefractioneerde vetten met een hoog gehalte C16:0, MilkPower FF160) is voorlopig verboden.

De gesprekken tussen NZO en Nevedi gingen met name om hardheid ofwel het gehalte aan verzadigde vetzuren in zuivelproducten. Het is gebleken dat te hoge gehalten aan bepaalde vetzuren (met name C16:0 en C18:0) in de melk kunnen leiden tot kwaliteitsproblemen in de bereiding van zuivelproducten. Daarbij is ook duidelijk geworden dat, naast pensbestendige vetten, meerdere factoren van invloed zijn op de 'hardheid' van zuivelproducten. Denk aan o.a. rantsoentype, krachtvoersamenstelling en -niveau en melkfrequentie.

Geen stijging melkvetzuurgehalte

NZO en Nevedi hebben gezamenlijke afspraken gemaakt met als doel dat er geen verdere stijging van bepaalde melkvetzuurgehalten optreedt, zoals dat gebruikelijk is in deze tijd van het jaar (winterrantsoenen). Daartoe ontvangen melkveehouders tweewekelijks informatie over de vetzuursamenstelling in de melk (o.a. C16:0 en C18:0) waarvan de eerste resultaten medio november worden verwacht. Op basis van de actuele vetzuurgehalten in de melk en de daarbij behorende referentiewaarden kan worden beoordeeld of inzet van pensbestendige vetten mogelijk is en zo ja, welk type en welke hoeveelheid.