Waar ben je naar op zoek?

Jarenlang onderzoek toont meerwaarde gerichte meststoffenkeuze voorjaar

Sector Nieuws Sector Nieuws20-1-2022

In een voorjaar met extreem hoge meststoffenprijzen is de keuze voor een goedkopere meststof vaak snel gemaakt. Toch blijkt uit berekeningen van ForFarmers dat ook in jaren met hoge meststofprijzen het verstandig is om een overwogen keuze te maken. Dit blijkt uit zeven jaar wetenschappelijk onderzoek welke is door Wageningen UR op de locaties Vredepeel, Marwijksoord en Lelystad. De data van deze 7 jaar, met 4 herhalingen, is door ForFarmers geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een meststof die vooral uit Ammonium bestaat in combinatie met een nitrificatieremmer gemiddeld een extra opbrengst geeft van 8% drogestof en eiwit, vergeleken met de standaardmeststof KAS.

Ook andere vergelijkingen leveren financieel voordeel op volgens het onderzoek. Vergeleken met een N+S produceert GroGrass Stabiel (meststof met ammoniumstikstof plus nitrificatieremmer) 3% meer drogestof en 4% meer eiwit. Ondanks de hogere prijs van GroGrass Stabiel, levert de toepassing ervan ook in een jaar met dure meststoffen een financieel voordeel van 70 euro per ha vergeleken met KAS en 62 euro vergeleken met N+S voor de eerste twee sneden (zie tabel 1).

Doorrekenen van meerwaarde meststoffen

De prijzen van meststoffen zijn op dit moment bijna drie keer zo hoog als in de afgelopen jaren. Begrijpelijk dat veehouders gaan nadenken over de keuze van de juiste meststof. Echter het produceren van een optimale ruwvoerkwaliteit en -opbrengst blijft een belangrijke randvoorwaarde voor een optimale melkproductie en maximaal rendement. Het jaar 2021 heeft laten zien dat het met een mindere kwaliteit ruwvoer moeilijk melken is en dit vaak tot extra krachtvoerverbruik en hogere voerkosten leidt. 

Betere benutting ammonium

Uit het meerjarig bemestingsonderzoek concludeert ForFarmers dat op grasland blijkt dat vooral bij lage temperaturen ammonium beter wordt opgenomen dan nitraat. Ook wordt ammonium in de bodem beter vastgelegd dan nitraat en is de kans op N-verlies daardoor een stuk kleiner. Het gebruik van een ammoniumstikstof in combinatie met een nitrificatieremmer, zoals in GroGrass Stabiel, verhoogt dus de opbrengst en reduceert het risico op stikstofverliezen, vooral in een nat voorjaar. 

Zwavelbemesting in het voorjaar

Naast de effecten van het ammonium is ook een zwaveleffect van invloed op de grasgroei in het voorjaar. Zwavel is een onmisbare bouwsteen voor eiwit. In het voorjaar is door onvoldoende mineralisatie op bijna alle gronden een tekort aan zwavel. Gebrek aan zwavel kan leiden tot een aanzienlijke opbrengstderving en verlies van eiwitkwaliteit en -opbrengst. GroGrass Stabiel bevat voldoende zwavel voor de 1e twee sneden. Het advies van ForFarmers is om voor de 1e snede te kiezen voor een ammoniumhoudende meststof met nitrificatieremmer, zoals GroGrass Stabiel. Voor de 2e snede kan dan met KAS worden bemest. Alleen voor gronden met een laag zwavelleverend vermogen is een bemesting met zwavel in de vorm van N+S voor de 2e snede dan nog zinvol.

Kies juiste meststof voor maximaal rendement

Met een juiste keuze voor de voorjaarsmeststof is veel extra rendement bij de eerste twee sneden te realiseren. De keuze is daarbij afhankelijk van de specifieke omstandigheden op het bedrijf. De specialisten van ForFarmers berekenen het optimale bemestingsadvies met het programma Optiplant, voor een juiste ruwvoerkwaliteit en -opbrengst en een maximaal rendement.

Afbeelding: Tabel zomermeststoffen
Publicatiedatum: 20 januari 2022

Meer weten?

Neem voor het beste rasadvies contact op met je specialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer.