Waar ben je naar op zoek?

Kalendermaaien zorgt voor de beste graskuilen 

Sector Nieuws Sector Nieuws25-5-2023
Afbeelding: maaien

Met de eerste en tweede snede wordt het overgrote deel van de wintervoorraad van het melkveerantsoen bepaald. Het juist kiezen van de maaidatum voor de voorjaars- snedes, gericht op het oogstdoel (kwantiteit of kwaliteit), is dus belangrijk. Een keuze voor relatief vroeg maaien draagt niet alleen bij aan een kwalitatief goede eerste snede, maar zorgt ook voor goede tweede snede. Kalendermaaien kan voor veel bedrijven bijdragen aan een kwalitatief prima kuil, maar ook goede droge stofopbrengsten. Met kalendermaaien kijk je wat minder naar de opbrengsten in het land en wat meer naar de lengte van de groeiperiode. Dat betekent in de praktijk dat er na ongeveer iedere 4 tot 5 weken wordt gemaaid.

Wanneer starten met kalendermaaien?

Niet alleen de eerste, maar ook de tweede snede is bepalend voor het maaimoment van de eerste snede. Maaien rond eind april/begin mei heeft als voordeel dat de tweede snede binnen de doorschietdatum geoogst kan worden. De tweede snede groeit in ongeveer vier tot vijf weken. Als we dus terugrekenen dan is eind april, begin mei, de optimale periode is om de eerste snede te (kalender)maaien. Uiteraard spelen hierin de weersomstandigheden een belangrijke rol.

Afbeelding: kalendermaaien

Kwaliteitsverandering van het gras rond oogst tweede snede

Als een grasperceel gaat doorschieten, dan kan de voederwaarde met 100 tot 150 VEM/kg.ds dalen. Dit is vooral het gevolg van een afnemende verteringscoëfficiënt van de organische stof (VCOS). Met langer wachten met maaien, tot na de doorschietdatum, is er wel meer droge stof op te oogsten, dus meer VEM’s van de hectare,  echter, de energiedichtheid en de  smakelijkheid van het gras loopt vanaf de bloei terug. Het gras gaat meer verhouten, er zitten minder suikers in. Dit type gras laat zich bovendien minder makkelijk conserveren, met kan op meer bewaarverlies. Wil je verzekerd zijn van een goede kwaliteit van tweede snede, oogst deze dan voor de doorschietdatum. Dat is gemiddeld eind mei.

Snelle hergroei bij kalender maaien op 7 cm

Vroeg maaien heeft nog een voordeel. De hergroeivertraging van het gras is minder dan bij een zware snede. Als een zware snede te lang op het perceel blijft staan, zorgt dit voor verstikking van de jonge smakelijke scheuten onderin.

Na het maaien van een zware snede haalt het grasplantje energie uit de afstervende wortels. Een dag of drie na het maaien zie je dan dat het gras weer gaat uitlopen en het land groener kleurt. Een jonge grasplant heeft een klein bladoppervlak, een klein zonnepaneel, om licht om te zetten in energie voor de groei. Het tekort aan energie wordt dus uit de wortel gehaald. Het groeit traag. Als het bladoppervlak groter wordt, neemt de groeisnelheid toe.

  • Maaien op 7 cm in plaats van 5 cm stoppelhoogte geeft een snellere hergroei van het gras. In de praktijk kan iets hoger maaien zorgen voor 2 a 3 dagen voorsprong in de hergroei van de volgende snede gras. Bij vijf snedes kalendermaaien pak je hiermee in theorie zo’n twee weken extra aan groeidagen mee, mits de weersomstandigheden mee zitten.
     
  • Bijkomend voordeel is dat een grasland met een hogere stoppellengte voor minder vervuiling bij het schudden en harken zorgt, waardoor er minder ruw as in de kuil komt.

TopGrass assortiment en doorschietdatum

De grasrassen in het TopGrass-assortiment van ForFarmers bestaan grotendeels uit de middentijdse groep, aangevuld met een klein aandeel uit de late groep. De doorschietdatum ligt tussen 25 mei en begin juni. Er is dus minder vroeg kans op stengelvorming. Hiermee zorgen we voor een makkelijker graslandmanagemen. Laat, doorschietende rassen hebben weliswaar een iets tragere voorjaarsgroei maar de zomerproductie is meestal beter.

Meer weten?

Heb je een vraag over kalendermaaien? Of heb je een andere vraag aan een van onze teeltspecialisten? Neem dan contact op met je melkveespecialist, regionale dealer of de klantenservice herkauwers. We helpen je graag verder!

Ook interessant