Waar ben je naar op zoek?

Eerste kunstmestgift van het jaar: kijk verder dan de temperatuursom

Advies van onze specialist Advies van onze specialist4-2-2021
Afbeelding: Thermometer T-som

Vanaf 15 februari mag drijfmest worden uitgereden, maar dat kan natuurlijk pas echt als de vorst uit de grond is en de bodem voldoende draagkracht heeft. Hoe bepaal je vervolgens na het drijfmest uitrijden het juiste moment voor de eerste kunstmestgift? 

De Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen (CBGV) stelt dat het beste tijdstip voor de eerste stikstofbemesting met kunstmest in het voorjaar ligt tussen een T-Som van 180 en 280 graden Celsius (optelsom van alle dagtemperaturen boven 0 graden Celcius vanaf 1 januari). Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren. Plan het toedienen van kunstmest begin maart, maar laat het exacte moment afhangen van deze indicatoren:

Afbeelding: Wortelpuntjes gras
  • De temperatuursom zegt niet iets over de bodemtemperatuur, terwijl het uiteindelijk in de bodem moet gebeuren. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
  • Een stap verder is kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortel al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Structuurschade voorkomen is in alle gevallen een belangrijk aandachtspunt. 
  • Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie RvO! Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.

Voorkom stikstofuitspoeling

In het vroege voorjaar is de kans op nitraat-uitspoeling groter. De oplossing ligt in een stikstofmeststof die minder gevoelig is voor uitspoeling en daardoor vroeg gestrooid kan worden.  Bemest vroeg met GroGrass Stabiel om de groeipotentie van gras te benutten. GroGrass Stabiel bevat een nitrificatieremmer, waarmee de kans op N-uitspoeling wordt gereduceerd’. Lees hier hoe GroGrass Stabiel werkt.