Cookies Wij gebruiken cookies om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.
Waar ben je naar op zoek?

Nu bemesten of nog even wachten?

Advies van onze specialist Advies van onze specialist19-2-2020
Afbeelding: Thermometer T-som

Zodra de draagkracht van de bodem het toelaat, dient er direct vanaf 16 februari organische mest uitgereden te worden.  Maar wat is nou het optimale moment om kunstmest te strooien en hoe bepaal je het best of de bodem klaar is om de plant te voeden? 

Bepaal het juiste moment:

In het bemestingsadvies (CBGV) wordt aangegeven dat het beste tijdstip voor het bemesten van grasland in het voorjaar ligt tussen een Tsom (optelsom van alle dagtemperaturen vanaf 1 januari die boven de 0 graden Celsius liggen) van 180 en 280 graden Celsius. Deze indicatie wordt in de praktijk als vrij grof ervaren. Onze tips voor het bepalen van het juiste bemestingstijdstip:

  • Bereikt de temperatuursom de 200 graden, dan is het raadzaam overige parameters te controleren.
  • Controleer of de weersvoorspellingen gunstig genoeg zijn om drijfmest te gaan bemesten. Stel het bemestingsmoment uit wanneer het land te nat is en het bemesten zorgt voor onnodig veel structuurschade. 
  • Plan het toedienen van minerale meststoffen begin maart. Laat het exacte tijdstip afhangen van onderstaande indicatoren: elk voorjaar is anders.
  • De temperatuursom zegt niet iets over de bodemtemperatuur. Uiteindelijk is dat bepalend. Gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur vanaf 5 tot 8 graden, gemeten in de bovenste 10 centimeter van de bodem. Een eenvoudige kuilthermometer is al voldoende om zelf de bodemtemperatuur te meten.
Afbeelding: Wortelpuntjes gras
  • Nog een stap verder is kijken naar de wortelgroei in het voorjaar. Tonen de graswortel al witte puntjes aan de uiteinden, dan is de bodemconditie voldoende gunstig en is grasgroei gestart. Heeft u nog niet bemest, dan wordt het de hoogste tijd.
  • Bij het strooien of spuiten van kunstmest spelen weersomstandigheden ook een belangrijke rol. Wordt er neerslag voorspeld, dan zullen vloeibare meststoffen sneller inregenen en zal hiermee ongewenste stikstofvervluchtiging gereduceerd worden. Zoals gezegd, structuurschade moet ook worden voorkomen.
  • Volg de wet- en regelgeving inzake periode van uitrijden, zie RvO! Mest kunt u in verschillende perioden uitrijden. Wanneer hangt af van de soort mest.