Waar ben je naar op zoek?

Klanten van ForFarmers opnieuw koploper in kilogrammen vet en eiwit in de melk

Sector Nieuws Sector Nieuws27-1-2022

Extra kilo’s vet en eiwit per koe leveren veehouders aanzienlijk meer melkgeld op 

Uit de CRV-jaarcijfers blijkt dat het productieniveau van de Nederlandse veestapel afgelopen jaar nauwelijks is gestegen. Klanten van ForFarmers daarentegen, die al jarenlang boven het landelijk gemiddelde presteren, zijn in 2021 weer harder gestegen tot 750 kg vet en eiwit per koe per jaar. Het verschil in productieniveau is ten opzichte van het landelijk gemiddelde met 30% toegenomen, tot ruim 200 kg meetmelk oftewel 18 kg vet en eiwit per koe per jaar extra. Dit betekent dat klanten van ForFarmers, bij een gemiddelde melkprijs van 35 eurocent per kg melk, 70 euro extra melkgeld per koe per jaar ontvangen. Bij de huidige melkprijs neemt het verschil in extra melkopbrengst zelfs toe naar 88 euro per koe per jaar.

Focus op voersaldo

“Door de hoge melkprijs is het nu extra interessant om een maximale vet- en eiwitproductie na te streven. Sturen op actueel voersaldo, dat wil zeggen het dagelijkse melkgeld minus de dagelijkse voerkosten inclusief ruwvoer, is daarvoor belangrijker dan ooit. Hoewel de voerkosten hoog zijn, blijft het belangrijk om de juiste afwegingen te maken als het gaat om voerstrategieën en verdere optimalisatie van het bedrijfsmanagement. Ook om daarmee de toenemende kosten het hoofd te kunnen bieden. Door melkgeld en voerkosten dagelijks te noteren krijg je inzicht in de werkelijke verdiensten en zie je bijvoorbeeld meteen of een extra investering in het rantsoen ook leidt tot een hoger voersaldo”, aldus Robert Meijer, marketingmanager herkauwers bij ForFarmers.

Naast voeding zijn ook andere factoren van invloed op het voersaldo, zoals voerefficiëntie, tussenkalftijd, vervangingspercentage en gezondheidsstatus van de veestapel. “Op bijna alle bedrijven zijn er mogelijkheden tot verbetering van één of meerdere van deze factoren en is dus nog extra winst te behalen”, vervolgt Meijer. “

Afbeelding: Cijfers vet en eiwit 2021
Cijfers kilogrammen vet en eiwit melkvee Nederland vs. ForFarmers-klanten in Nederland (bron: CRV)

Meer weten?

Wil je meer weten of zelf aan de slag met hogere vet- en eiwitgehaltes in de melk? Neem contact op met je specialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer.