Waar ben je naar op zoek?

Kruiden en klavers zaaien? Check de geschiktheid van de bodem met Terrascoop

Advies van onze specialist Advies van onze specialist12-12-2023

Op veel melkveebedrijven zien we een toename van het gebruik van kruiden en klavers in grasland. In de praktijk zien we dat het lastig is om een goed bestand kruiden klavers in de zode te houden. Een belangrijke oorzaak daarvan kan liggen in de geschiktheid van de bodem. Niet alle bodems zijn namelijk geschikt voor een optimale teelt van klavers en kruiden. In de winterperiode worden  de teeltplannen gemaakt. Een goed moment om ook te checken welke percelen de grootste slagingskans hebben voor klavers en kruiden.

Kies voor een stikstofarme bodem

Van vlinderbloemigen, zoals klavers, is bekend dat ze in samenwerking met bacteriën, tot wel 250 kg stikstof per hectare uit de lucht kunnen binden. Dit is een gratis bron van stikstof, die niet meetelt voor de gebruiksnorm van organische mest of in de berekening van de kunstmestaanvoer. Klavers die  geteeld worden op een rijke bodem, met een hoog stikstof leverend vermogen, zullen meer stikstof uit de bodem halen en daardoor minder stikstof uit de lucht binden.  Grassen gedijen ook goed op rijke bodems en zullen sterk de  concurrentie aangaan met klavers. Kies daarom voor een stikstofarme bodem, bij voorkeur met een stikstofleverend vermogen (NLV) van onder de 150. Denk bijvoorbeeld aan een volgteelt na mais of graan. Een bodemanalyse biedt hierbij uitsluitsel. Indien er veel stikstof (>150NLV) in de bodem aanwezig is verdwijnt dus het relatieve voordeel van vlinderbloemigen op stikstofbinding.

Zorg voor de juiste bodem-pH

Wil je dat de vlinderbloemigen in je kruidenmengsel maximaal stikstof voor je gaan binden, zorg dan ook voor een juiste bodem-pH van minimaal 5,5 op zandgrond. Pak daarom opnieuw de bodemanalyse er bij en controleer de bodem- pH. Is de pH te laag, dan is advies om het perceel voorafgaand aan de inzaai te bekalken.

Alles in één overzicht met Terrascoop

Wanneer je de ruwvoerteelt (verder) wil optimaliseren, kun je putten uit tal van bronnen, zoals mestplannen, KringloopWijzer, bodem- en kuilmonsters enz. Maar hoe zet je de data uit deze bronnen om naar een praktisch plan? Daarvoor heeft ForFarmers Terrascoop ontwikkeld. Alle relevante databronnen worden hierin gekoppeld zodat je alles in één overzicht hebt. Dat spaart je heel wat tijd en het werkt super handig! Zo stel je vlot een optimaal teeltplan op en haal je straks meer melk uit eigen ruwvoer.  Met Terrascoop heb je dus in één oogopslag duidelijk welke percelen het meest geschikt zijn voor klavers en kruiden. 

Lees hier meer over Terrascoop > 

Is mijn perceel geschikt voor klavers en kruiden?