Waar ben je naar op zoek?

Wist u dat uw ruwvoer het melkrobotbezoek beïnvloedt?

28-2-2018
graskuil en melkrobot

De kwaliteit van de gemaakte graskuilen in 2017 is gemiddeld genomen goed. Er is wél behoorlijk veel verschil tussen de snedes. Ook de groeiomstandigheden voor mais hebben vorig jaar gezorgd voor enorme variaties in opbrengst en kwaliteit. En die verschillen in ruwvoerkwaliteit hebben invloed op het robotbezoek van uw koeien.

Pittige eerste grassnede, vroege maisoogst

In het voorjaar van 2017 is er in verhouding tot andere jaren vroeger gemaaid. Hierdoor is er een bladrijker product ingekuild: een graskuil met minder celwanden en een hogere verteerbaarheid. Afhankelijk van de hoeveelheid en type stikstofbemesting bevatten de eerste snedes van 2017 bovendien relatief veel ruw eiwit. Door het droge voorjaar spoelde er immers minder stikstof uit.

Gras dat gemaaid is in de tweede helft van mei 2017 is wat rustiger verteerbaar. Door het droge, warme weer in juni is de hergroei van het gras sterk vertraagd. De tweede snede is hierdoor ingekuild met een gemiddeld hoger drogestofgehalte en verteert trager.

In 2017 bloeide de maïs eerder dan normaal door de goede weersomstandigheden. De maisoogst begon dan ook vroeg. Percelen die té vroeg geoogst zijn, hebben tekorten.

Effect ruwvoer op bezoek melkrobot

Wanneer u nu een pittige eerste snede combineert met te vroeg geoogste mais, dan liggen problemen op de loer. De zuurbelasting op pensniveau van de koe komt té hoog te liggen. Hierdoor worden de koeien loom en komen te weinig naar de melkrobot. Gevolg is dat de productie daalt en de koeien nóg minder naar de robot komen.

Als u een oudere snede combineert met maïs die zeer rijp was, dan mist er energie op pensniveau. Dit resulteert in te lage productie, hoger ureum en te weinig melkingen. In beide gevallen zorgt het voor meer ophaalkoeien en meer werk voor u als veehouder.

Minder ophaalkoeien en minder werk

Het is dus belangrijk om de kwaliteit van uw ruwvoer goed te laten analyseren en vervolgens het rantsoen zó bij te sturen dat uw koeien weer vlot naar de robot lopen. De melkproductie en -gehaltes varen er wel bij en het betekent bovendien voor u minder werk. Neem contact op met uw AMS-specialist of dealer als u hier meer over wilt weten.