Waar ben je naar op zoek?

Leg de basis voor hoge kwaliteit najaarsgras met zomermeststoffen

15-6-2022

Een goede bemesting van de zomersnedes verdient extra aandacht als u streeft naar maximale opbrengst en kwaliteit. Ook voor smakelijk en kwaliteit najaarsgras legt u de basis door een goede bemesting in de zomer. Een hoge nutriënten onttrekking in combinatie met een van nature veranderende graskwaliteit vergt een goede opvolging van de eerdere bemesting.

Belangrijke aanvullende elementen

Naast stikstof is het van belang Kalium en Natrium te bemesten voor voldoende stevigheid en smaak van het gras. Dit geldt als de drijfmestgift achterwege blijft maar ook in veel gevallen als aanvulling op de vaak kleinere drijfmest giften in de zomer. Bovendien zijn Kalium en Natrium gevoelig voor uitspoeling in de bodem, dit geldt ook voor het spoorelement Selenium. Selenium zit van nature in een slecht opneembare vorm in de bodem, ongeacht de grondsoort. Met een aanvullende gift uit kunstmest is het gehalte in het gras eenvoudig te verhogen om de koeien te voorzien van voldoende weerstand.

Afbeelding: Zomermeststoffen1

Assortiment zomermeststoffen

Voor de bemesting van Kali, Natrium en Selenium heeft ForFarmers diverse enkelvoudige meststoffen in haar assortiment. Dit biedt u de mogelijkheid om aanvullend op een drijfmest- of stikstofgift uit bijvoorbeeld KAS op perceelniveau bij te sturen. Met enkelvoudige meststoffen heeft u echter vaak meerdere werkgangen. De nutriënten kunnen ook gecombineerd worden in één compleet product. ForFarmers biedt een speciaal assortiment GroGrass zomermeststoffen met een uitgekiende samenstelling om alle elementen in één werkgang te strooien. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie kan uw specialist u voorzien van een advies op maat.

Zomermeststoffen
Samenstellingsoverzicht zomermeststoffen

GroGrass kwaliteitsblends

De GroGrass kwaliteitsblends zijn met zorg samengesteld uit speciaal geselecteerde blendbouwstenen met vergelijkbare eigenschappen. Dit geeft een goed strooibeeld en daarmee een optimale verdeling van de nutriënten over uw perceel. In tegenstelling tot mixen van afzonderlijke meststoffen zijn de GroGrass kwaliteitsblends tevens langer houdbaar in uw silo of bigbags.

Afbeelding: Zomermeststoffen3

Technische voordelen op een rij

  • Alle benodigde nutriënten in één werkgang
  • 2-4 nutriënten per korrel
  • Vergelijkbaar stortgewicht van de blendbouwstenen
  • Vergelijkbare korrelgrote van de blendbouwstenen
  • Daardoor geen ontmenging tijdens transport, in de silo en tijdens het strooien
  • Enkele weken houdbaar in de silo/bigbag
  • Een uniform strooibeeld

Bemestingsadvies per snede

Een goed advies is gebaseerd op bodemanalyses, waarbij de kuilanalyses kunnen dienen als monitoring van de gewasreactie. Uiteraard moet de kunstmestgift aansluiten op het bodemtype en de drijfmest of de nawerking daarvan vanuit voorafgaande snedes. Uw adviseur kan de NPK-giften per snede voor u doorrekenen en samen met u de afweging maken voor het bij strooien van bijvoorbeeld Natrium of Selenium. We maken hiervoor gebruik van ons bemestingsprogramma OptiPlant. Per snede kun u op deze wijze een jaarplan opstellen.

Afbeelding: Zomermeststoffen4