Waar ben je naar op zoek?

Leg nu de basis voor een goede ruwvoerkwaliteit aankomend jaar

Sector Nieuws Sector Nieuws11-1-2023

Op dit moment heeft u als het goed is alle analyses van de gras- en maiskuilen die gemaakt zijn in 2022 binnen. Sterker nog, waarschijnlijk voert u er op dit moment al van. Mogelijk komen daar nog analyses van de bodem bij die u vertellen waar eventueel bijgestuurd kan worden in de bemesting. Wat doet u met deze analyses, gebruikt u deze al bij het plan om de ruwvoer voor het aankomend jaar te optimaliseren? Wij kunnen hierbij helpen!

De kwaliteit van het ruwvoer is van veel factoren afhankelijk. Het afgelopen jaar zagen we dat de maiskuilen over de gehele linie droger zijn geoogst. De gemiddelde voederwaarde lag wat lager dan gemiddeld en ook het zetmeelgehalte viel op veel plekken tegen. Dit heeft vooral te maken met de grote variatie in neerslag die we in 2022 over de verschillende regio’s hebben gezien. De verschillen worden daarnaast ook veroorzaakt door het wel of niet kunnen beregenen van de mais. Echter  wellicht ook door de maisrassenkeuze, het moment van zaaien of oogsten. Ook de variatie in de kwaliteit van graskuilen is het afgelopen jaar weer bijzonder groot. Van kwalitatief goed tot mindere kuilen en alles wat er tussen zit.

Wat kunnen we nu leren van het afgelopen groeiseizoen? Ligt het alleen aan het weer of zijn er ook in het management zaken anders gelopen dan gepland? Had u het juiste plan om te komen tot een ruwvoerkwaliteit die past bij uw veestapel en uw specifieke omstandigheden? En is de planning ook daadwerkelijk uitgevoerd?  

Laat data voor u werken

Met onze nieuwe analysetool Terrascoop ondersteunen wij veehouders bij het maken van een ruwvoerteeltplan. Daarbij wordt als eerste gekeken of de kuilen voldoen aan de streefwaarden zoals u die heeft vastgesteld. Heeft de kuil het eiwitgehalte wat wordt nagestreefd? Is de kuil voor de droge koeien ook werkelijk wat grover geworden met weinig Kalium maar wel heel smakelijk? Is het zetmeelgehalte in de mais van een voldoende niveau? Hoe is de conservering verlopen?

Daarnaast wordt er uitgebreid stil gestaan bij de mogelijke oorzaken. Was bijvoorbeeld de bemesting te hoog of te laag? Is er te vroeg of te laat gemaaid? Is het product te droog geoogst of wellicht is het inkuilproces niet helemaal goed verlopen.  Zo zijn er heel veel vragen te stellen om het in 2023 beter te kunnen doen.

Analysetool Terrascoop

Terrascoop maakt het voor u eenvoudiger om te werken aan een planmatiger ruwvoerteelt. Uw melkveespecialist gaat graag met u om de tafel om een teeltplan samen te stellen zodat in 2023 wel het gewenste resultaat gerealiseerd wordt. Daarbij worden er verbanden gelegd tussen de kuil- en bodemanalyses, maar ook  met de waarnemingen in het veld en data uit de KringLoopWijzer.

Verbeterpunten worden besproken en op basis van alle informatie en waarnemingen wordt een teeltplan voor het komende seizoen gemaakt, met daarin concrete acties welke handelingen op welk moment verricht moeten worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over dit onderwerp of direct aan de slag met Terrascoop? Neem dan contact op met uw melkveespecialist, accountmanager of regionale ForFarmers dealer. Meer informatie over Terrascoop is te lezen op deze pagina >