Waar ben je naar op zoek?

Maatschap Engelen-Pex na zeer lastig maisjaar overtuigd van Skandik SY

Sector Nieuws Sector Nieuws7-1-2019

Maatschap Engelen-Pex zet na het moeilijke maisseizoen 2018, dit jaar alle kaarten op Skandik SY. “De Skandik mais heeft zich afgelopen jaar ondanks de extreme droogte zeer goed gehouden. De stengels bleven in vergelijking met andere rassen heel lang groen en de kolven waren gewoon goed”, vertelt Gerald Engelen.

De maatschap houdt in het Noord-Limburgse Evertsoord 150 melkkoeien op een bedrijf met 30 hectare gras en 30 hectare mais. “Wij zijn echt maisboeren. In 2018 zijn we gestopt met derogatie. Bij ons weegt het voordeel van extra eiwitproductie van eigen land door meer mais te telen in plaats van mais bij te kopen ruimschoots op tegen de hogere afvoerkosten voor mest. Daar komt bij dat mais het in jaren met extreem weer vaak beter doet dan gras.”

Afbeelding: Skandik 2019_Gerald Engelen

Geen builenbrand en andere ziektes en plagen

Na goede ervaringen met een klein perceel Skandik in 2017, werd in 2018 22 van de 30 ha ingezaaid met dit ras. Engelen streeft naar 380 gram zetmeel per kg/ds. Ondanks dat die streefwaarde vanwege de extreme droogte in 2018 niet werd gehaald, is de melkveehouder zeer te spreken over de prestaties van Skandik in het afgelopen seizoen. “Wij hebben bewust niet beregend, dus het is logisch dat je dan in zo’n droog jaar met zetmeel lager uitkomt. Toch was het verschil in gehaltes met collega’s die 2 à 3 keer hebben beregend niet eens groot. Daar komt bij dat de mais het verder uitstekend deed. Ik heb een broertje dood aan builenbrand, maar daar hadden we met Skandik totaal geen last van. Ook niet van bladvlekkenziektes en andere ziektes en plagen.”

Alleen nog Skandik SY in 2019

Ook zonder beregenen kreeg Engelen relatief goede mais in de kuil. “We moeten wel wat maismeel bijkopen om het tekort aan zetmeel te compenseren, maar dat staat in geen verhouding tot de forse kosten die we anders hadden moeten maken voor beregenen. Al met al halen we zo toch een nette dagproductie van 33 kilo melk per koe.”

Engelen is na de prestaties van Skandik in het moeilijke maisjaar 2018 volledig overtuigd van de kwaliteit van het ras. In 2019 zaait de maatschap uitsluitend Skandik in. “De ervaring is positief, op de rassenlijst komt Skandik er goed uit, de ziektedruk is laag en ook qua voedingswaarde past het goed in het totale plaatje van ons bedrijf.”

Lees ook: Rassenkeuze Mais 2019